Yurdun değişik illerinden 828 öğrencinin katıldığı ankette haftada bir veya daha fazla kitap okuma oranı ilköğretimlerde yüzde 88 iken bu oran liselerde yüzde 71'de kaldı. Bu sonuç ailelere de paralel olarak yansıdı. Lisede öğrencisi bulunan velilerin yüzde 33'ü kitap okurken, ilköğretimde öğrencisi olan ailelerin ise yüzde 61'i kitap okuyor.

Özel Kılıçaslan Liseleri Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Ali Aksu tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yarışmaların ortaya koyduğu neticelerin belirlenmesi, doğrudan ve dolaylı etkilerinin değerlendirilmesi ve toplumdaki eğilimlerin tespit edilmesi hedeflendi. Ankete 70 farklı ilden 600'ün üzerinde özel ve kamu okulundan 828 öğrenci ve 286 öğretmen katıldı.

Öğrencilerin kitap okuma yarışması öncesinde okuma durumuna bakıldığında ilköğretim öğrencilerinin lise öğrencilerine göre daha çok kitap okuduğu görüldü. Yarışmanın öğrencilerin okuma alışkanlıkları üzerindeki etkisi incelendiğinde de öğrencilerin yüzde 71'i nitelikli ve daha fazla okuduğunu belirtirken yüzde 26'sı okuma alışkanlığının değişmediğini belirtti. Yüzde 3'lük bir dilim ise okumaktan sıkıldığını ifade etti.

Kitap okuma yarışmalarının, öğrenciler ve aileleri üzerindeki etkisi incelendiğinde ise ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin yüzde 61'inin belirlenen kitapların en az birini okuduğu görüldü. Bazı ailelerin ise kitapların tamamını okuduğu belirlenirken lise öğrencileri ailelerinde de okuma oranı yüzde 33'te kaldı. Ankete katılanların sorulara verdiği cevaba göre, öğrencilerin içinde bulunduğu aile ortamı ve öğrencinin okuduğu okulun kitap okumayı etkilediği sonucu çıktı. Özel okullarda okuyan öğrencilerin okuma oranı, devlet okulunda okuyanlara göre daha düşük çıkması dikkat çekti. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 58'i ayda 2 ve üzeri kitap okurken, 1 veya daha az kitap okuyan öğretmenlerin oranı yüzde 42 olarak belirlendi.

Bu içerik alıntıdır.
Yazar: İsmail Yıldız
Kaynak: Zaman