1- Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerinin aslını veya Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından verilen bir örneğini ibraz edeceklerdir.

2- Her okul müdürlüğü kesin kayıt yaparken liste ile adayların ibraz ettiği Sınav Sonuç Belgesini karşılaştıracaktır.

3- Asil veya yedek listelerden kesin kayıt hakkını kazanan adayların kayıtları, her biri için bu kılavuzda belirlenen ve Tablo-1'de gösterilen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

4- Asil ve yedek listelerden veya ön kayıt sonucunda herhangi bir okula kesin kaydını yaptırıp geri alan adaylara (resmi bir okula gitseler dahil), Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit  ve Tahsil Yönetmeliği'nin 10.f maddesine göre ödedikleri ilk taksitin % 80'ni iade edilir. Bu adaylar daha sonra aynı okula başvuruda bulunamayacaklardır. Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi Ücret Tespit ve Tahsil Yönetmeliğine göre yapılır.

I-    Asil Liste Kayıtları:

a.            Okul kayıt-kabul komisyonları asil ve yedek listeleri herkesin görebileceği bir yere asarak ilan edeceklerdir.

b. Okullarca, asil listeden kazanan öğrencilerin kayıtları 31 Temmuz 2007 Salı günü başlayacak, 02 Ağustos 2007 Perşembe saat 17.00'ye kadar yapılacaktır.

c.            Okul kayıt-kabul komisyonu, 02 Ağustos 2007 Perşembe saat 17.30'da kayıt olan öğrenci sayısı ile varsa açık kalan kontenjanı bir tutanakla tespit edecektir (Ek-2). Tutanağın bir örneği okulda ilan edilecek, bir örneği ise Sınav Yürütme Kurulu'na gönderilecektir.

II- Yedek Liste Kayıtları:

a. Bu dönemde, kontenjan açığı olan okulun yedek listesinde bulunan adaylar ön kayıt yaptırabileceklerdir. (Kesin kaydını başka bir okula yaptıranlar dahil).

b. Bir okulun asil listesinde yer alan, ancak süresi içinde kesin kayıt yaptırmamış adaylar, yedek liste ön kayıtları döneminde o okula ön kayıt yaptıramayacaklardır.(Bu adaylar ancak 07 Ağustos 2007 tarihinden itibaren başlayan ön kayıt döneminde ilgili okula ön kayıt yapabilirler.)

c. Ön kayıt için başvurular 03 Ağustos 2007 Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılacaktır. Ön kayıtta Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi başvuru için yeterli sayılacak, belgenin aslı kesin kayıt sırasında istenecektir.

d. Kayıt-Kabul komisyonu okula ön kayıt için başvuran bütün adayların listesini en yüksek puandan başlamak üzere yeniden düzenleyecek, sıralama listesi üzerinde kontenjan açığı kadar adayı işaretleyerek 03 Ağustos 2007 Cuma günü saat 17.30'da okulda ilan edecektir.

e. Ön kayıt sıralama listesine göre kesin kayıtlar 06 Ağustos 2007 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak, aynı gün saat 15.00'de sona erecektir. Saat 15.00 itibariyle kontenjanın dolmaması durumunda, sıralama listesinde bulunanlardan okulda bekleyenler tutanakla tespit edilecek, sıralanacak ve puan sırasına göre kayıt edileceklerdir. Bu öğrenciler kayıtla ilgili belgelerini 07 Ağustos 2007 Salı günü çalışma saati sonuna kadar teslim edebileceklerdir.

f. Kontenjan açığı olan fakat yedek listesi bulunmayan okullar bu dönemde ön kayıt yapmayacaklardır.

g. 06 Ağustos 2007 Pazartesi günü akşamı itibariyle bütün okullar Kayıt Sonuç Bildirme Tutanağını (Ek-3) doldurup tutanağın bir örneğini Sınav Yürütme Kuruluna faksla göndereceklerdir.

III-   Ön Kayıt Dönemi Kayıtları:

a. Asil ve yedek liste kayıtları sonunda kontenjan açığı kalan okullarla, kontenjanını doldurduğu halde sonradan kontenjan açığı doğan okullar 07 Ağustos ? 23 Ağustos 2007 tarihleri arasında birer haftalık periyotlarla kayıt işlemini ön kayıt sistemi içinde sürdüreceklerdir.

b. Bu dönemde okullar Salı günleri taban puanı ile birlikte açık kontenjanlarını ilan edecekler, Salı ve Çarşamba günleri ön kayıt, Perşembe günleri saat 15.00'e kadar kesin kayıt yapacaklardır. Perşembe saat 15.00 itibariyle kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda belirlenen açık kontenjan kadar, sıralama listesinde bulunanlardan okulda bekleyenler tutanakla tespit edilip sıralanacak ve puan sırasına göre kayıt edileceklerdir.

c. Bu dönemde okulları tercih koşulu aranmayacaktır.

d. Bu dönemde kayıt işlemlerini sürdüren okullar her ön kayıt dönemi sonunda Perşembe günü saat 17.00'de kayıt durumlarını inceleyerek kayıt sonuç bildirme tutanağını (Ek-4) doldurup, tutanağın bir örneğini Sınav Yürütme Kurulu'na faksla göndereceklerdir.

e. Sınav Yürütme Kurulu okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 27 Ağustos 2007 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır.

f. Herhangi bir dönemde taban puanı değişen okul, son puan durumunu Sınav Yürütme Kurulu'na Pazartesi günleri bildirecektir.

g. Herhangi bir dönemde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban puanları, o okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır.

h. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir.