Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, adayın T.C. Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYMnin http://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazı bilgilerini değiştirmesini sağlar. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları yararlarınadır.
Adaylar, http://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik/YU Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Bu sayfada adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
 
a)   Son iki yıl içinde, KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmuş olan adaylar için, 2009-KPSS başvurusunu yapma
b)   Başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c)   Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYMnin belirleyeceği bir tarihe kadar sınav merkezi tercihlerini değiştirme
d)   Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYMnin belirleyeceği bir tarihe kadar adres, telefon, e-posta adresi vb. bilgilerini değiştirme
e)   Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYMnin belirleyeceği bir tarihe kadar sınavda yabancı dil testi alıp almayacağını ve eğer alacaksa sınava gireceği yabancı dili değiştirme
f)    Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYMnin belirleyeceği bir tarihe kadar oturum değişikliği yapma.