Yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin gireceği büyük sınava az kaldı. Artık geri sayım başladı da diyebiliriz. Finale yaklaştınız. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte ister istemez kaygı ve stres düzeyinizde artış yaşanıyordur. Bunun yanı sıra geriye kalan süreyi en verimli şekilde nasıl değerlendirebilirim sorusunun zihinlerinizi kurcaladığı ve bu sorunun kaygı düzeyinizin artmasında etkili unsurlardan biri olduğu şüphe götürmez. Acaba geriye kalan süre nasıl değerlendirilmeli?

Geriye kalan dönemde her öğrenci kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemelidir.

Konu eksiği fazla olan öğrenci ne yapmalı?

Öncelikle bu zamana kadar çalışma temposu düşük olduğundan dolayı konu açığı fazla olan ve bu nedenle derslerin tamamını bitirme şansı bulunmayan öğrencilerin durumunu ele alalım. Bu tip öğrenciler, kendi puan türünde puanına en fazla katkı sağlayan dersler üzerine yoğunlaşmalılar. Örneğin Sayısal puanla bir bölüme yerleşmeyi hedefleyen bir öğrenci, matematik ve fen bilimlerinde konu eksiği daha fazlaysa, o derslere eğilmelidir. Diğer puan türlerinde de örneklendirecek olursak, EA puan türüyle bir bölüme girmeyi düşünen bir öğrenci matematik ve Türkçe; Sözel puan türünden hazırlanan bir öğrenci Türkçe ve sosyal bilimler; Dil puanıyla yerleşmeyi amaçlayan öğrenci ise yabancı dil ve Türkçe’ye zaman ayırmalı, vaktini bu derslerin konularına çalışarak ve soru çözerek geçirmelidir.

Konuları sınava kadar bitirme şansı olmayan öğrenci ne yapmalı?

Eğer öğrencinin yukarıda ifade ettiğim derslere çalışarak konuları kısa zamanda bitirme şansı yoksa, ders sınırlamasının yanı sıra konu sınırlaması da yapmalıdır. Bunun için puan katkısı fazla olan derslerde en fazla soru gelen ve bu kısa dönemde çalıştığında daha rahat anlayabileceği konular üzerine eğilmelidir. Örneklendirecek olursak, Sayısal ya da EA puan türünden hazırlanan bir öğrenci için matematikten çarpanlara ayırma, denklem çözme, sayı problemleri gibi konulardan, diğer matematik konularına göre daha fazla soru çıkabilmekte. Puan getirisi fazla olan her bir ders için bu tasnif yapılabilir. Böylece kalan kısa sürede çalışma alanımızı daraltarak kendimize yeni bir plan oluşturabiliriz.

Konuları bitiren öğrenci ne yapmalı?

Eğer öğrenci konuları bitirmiş ya da bitirmek üzereyse soru bankaları ve deneme sınavlarıyla olan samimiyetini artırmalıdır bu dönemde. Sadece konu çalışarak yapılacak tekrarlar zaman kaybına neden olabilir. Mümkünse Haziran ayının başına kadar soru bankalarıyla genel bir tarama yapmalı, konularda eksik kalan yönleri ortaya çıkarıp, bu eksiklikleri giderici konular tekrar edilmelidir.

Deneme sınavı çözme sıklığı ne olmalı?

Deneme sınavı çözme sıklığı öğrencinin durumuna göre değişkenlik göstermelidir. Konuları bitiren ya da bitirmek üzere olan bir öğrenci haftada 2-3 deneme sınavı çözebilir. Konuları yetiştirme problemi olan bir öğrenci için bu rakam haftada 1-2 olabilir. Haziran ayıyla birlikte bütün öğrenciler sınav gününe kadar her gün bir deneme sınavı çözerek hazırlıklarını sürdürmelidir.

 Kaynak: Hakan Baykal / Zirve Dergileri ÖSS Rehberlik Uzmanı