Fen Liseleri yatılı ve karma okullardır. Velinin isteği ile gündüzlü olarak da okumak mümkündür. Hazırlık sınıfından sonraki eğitim - öğretim süresi üç yıldır.

Fen Lisesi;

  • Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
  • Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
  • Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakların ortamı ve koşulları hazırlamayı,
  • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
  • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı

Amaçlar.

Fen liselerine her yıl 96 öğrenci alınır. Bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur.

Fen liseleri giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zekâ düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.

Giriş sınavına, ilköğretim 8.sınıfta olanlardan; 6 ve 7. sınıf Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yılsonu notu en az 3, bu derslerin yılsonu ortalama toplamları en az 12 olanlar başvurabilir.

Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı % 60 dan az olamaz. Alan / bölüm olarak sadece "Fen bilimleri" vardır. Her öğrenci öğrenimi boyunca bireysel veya gurup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılmak zorundadır.

Fen liselerinde öğrenciler çoğunlukla yatılı okurlar. Hayatı erken öğrenen, toplu yaşama, paylaşma duyguları ön planda seçkin öğrenciler topluluğudur fen liseleri. Başarısızlığın olmadığı fen liselerinde, tatlı bir rekabet içinde ancak başarı analizi yapılır. Öğrencilere sunulan öğretim imkânları seviye ve seçilmişliklerine uygundur. Bunun yanında ders dışı zamanlarda her türlü sosyal imkân (internet cafe gibi bilgisayar laboratuarı, çok amaçlı spor salonu, müzik odası, kantin, açık spor alanları) mevcuttur.

"Fen Bilimleri" alanı / bölüm' ü okuyarak yüksek öğrenime geçer öğrenciler. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) içinde başarısızlık söz konusu değildir Fen Liselerinde. Mezunlarımızın sınavı kazanamamak gibi endişeleri yoktur. Mezun olan 96 öğrencinin % 10'u Temel Bilimlere (matematik, fizik, kimya, biyoloji..) ,%10'u Tıp ,% 80 'i de Mühendislik öğrenimine giderler.

 

Fen Liselerinin İletişim Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.