MATEMATİK

“MATEMATiK ZOR” DEĞiL!

Öncelikle sınava girecek öğrencilerin, “matematik soruları zor olur” önyargısını zihinlerinden silmesi gerekiyor. Bu önyargıdan kurtulan öğrencilerin kendine güveni artacağı gibi sorulara daha kolay yanıt verebilirler.

ÇIKMIŞ SORULARI İNCELEYİN

Mat-1 soruları temel matematik bilgisi ve okuduğunu anlayıp yorumlama içerikli denklem kurma problemlerinden oluşuyor. Bu yüzden, öğrencilerimiz bu soruları iyi anlayıp iyi yorumlamalılar. Denklem kurma soruları gündelik olaylarla kurgulandığı için öğrencilerimize bu sorular zor gibi görünebilir, aslında durum öyle değildir.

Bu tür soruların bir iki tanesi zor, diğerleri kolay ve orta seviyededir. Yine bu sorulardan bazılarının, seçeneklerden hareketle çözülebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca geçmiş yıllarda çıkmış sorular mutlaka incelenmelidir; çünkü çıkmış sorular çıkacak soruların aynasıdır.

FORMÜLLERİ TEKRAR EDİN

Mat-2 sorularına gelince bu bölüm, yorumdan ziyade bilgi içerikli sorular olduğu için daha az zaman almaktadır. Uzun işlem sebebiyle zaman alan soru sayısı %10-15 arasındadır. Sınava yakın bir süre içinde formüllerin tekrar edilmesinin çok yararlı olacağı unutulmamalıdır.

SORULARI ZİHNİNİZDEN ÇÖZMEYİN

Her soruya çözüm aşamasında aynı önemi vermek gerekir. Kolay sorularda öğrencilerimiz bazen soruyu zihinden işlem yaparak çözmeye çalışmaktadır. Bu tip soruları hafife almak çok basit hatalara yol açmaktadır. Bunun aksine zor sorularla inatlaşmak da en az o kadar yanlış bir tutumdur. Öğrenciler son haftalarda çözeceği deneme sınavlarıyla bu dengeyi ayarlamaya çalışmalıdır.

KONTROLLÜ DAVRANIN

Bir diğer konu da; matematiksel işlemlerde her an kontrollü davranmanın, hataları en aza indireceğidir. İşlem hataları bu gibi anlık kontrollerle tespit edilebilir.FiZiK

FİZİK SORULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

MATEMATİKSEL İŞLEMLERE DİKKAT EDİN


2006-2008 yılları arasında uygulanan ÖSS’lerde Fizik sorularının sayısı Fen1 ve Fen2’de 13’er sorudan toplam 26 idi. 2009’da ise Fen1 ve Fen2’de 10’ar sorudan toplam 20 soru sorulması bekleniyor. Bu nedenle eski yıllarda sorulan bazı konulardan soru sorulmayacaktır.

Fen-1 bölümündeki sorular, düşünme yorum yeteneğini ölçen temel kavramlardan oluşur. Bu bölümdeki soruları titizlikle okuyan, yorumlayan ve altı çizili kelimelere dikkat eden öğrenciler fazla işlem yapmadan doğru sonucu bulabilirler.

Fen-2 bölümündeki sorular ise biraz daha işlem ve bilgi içeriklidir. Bu bölümdeki soruları çözerken matematiksel işlemlere dikkat edilmelidir.

Fen-1 ve Fen-2 Fizik soruları genel olarak değerlendirildiğinde konu başlıklarına göre çıkması muhtemel konular ve soru adetlerini şöyle sıralayabiliriz: Mekanikten (5 soru), Elektrik ve Manyetizmadan (5 soru), Optikten (2 soru), Madde ve özellikleri (1 soru), Sıvıların Kaldırma İlkesi (1 soru), Basınç (1 soru), Isı ve Sıcaklık (1 soru), Dalgalar (1 soru), Işık Teorileri(1 soru), Atom Teorileri (1 soru).

Fen-1’de: Madde ve Özellikleri, Basınç, Isı ve Sıcaklık, Optik, Elektrostatik, Elektrik Akımı ve Hareket konularından sorular gelebilir. Fen-2’de: Mekanik, Elektrik, Optik, Manyetizma, Yay veya Su Dalgası, Işık Teorileri, Atom Teorileri konularından sorular gelebilir.

TÜRKÇE

2 GRUPTA DEĞERLENDİRİN


Üniversite sınavında çıkan soru sayısı Türkçe’nin ne denli önemli bir ders olduğunun en önemli göstergesidir. Dolayısıyla Türkçe’nin öğrencinin alacağı puanda büyük bir etkisi vardır. ÖSS’de çıkan Türkçe soruları öğrencinin Türkçe’yi kullanma gücünü ve dili doğru ve kurallarına uygun bir biçimde kullanabilme yetisini ölçen sorulardır. Bu soruları, anlam bilgisi ve dilbilgisi olarak iki ana gruba ayırabiliriz:

METNİ İYİ KAVRAMALISINIZ

Anlam bilgisi sorularında amaç; okuma dikkati, yorum gücü ve kavram bilgisini ölçmektir. Bu grupta gelen sorular sözcük düzeyinde anlam, cümle düzeyinde anlam ve paragraf düzeyinde anlam şeklinde gelir ve toplam soruların % 70’ten fazlasını oluşturur. Bu grupta gelen soruları doğru cevaplayabilmenin ön koşulu bize verilen cümleyi ya da paragraf metnini çok iyi anlamaktır.

SORU STİLLERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ

Paragrafı anlamak için gerekli çaba gösterildiğinde bu türden soruların çözümünün ne denli kolay olduğu görülecektir. Bazı öğrencilerin -özellikle sayısal grubu öğrencileri- paragraf sorularını, çözümünün uzun süre alacağı kaygısıyla çözmediklerini, bu tür sorulara önyargıyla yaklaştıklarını görüyoruz. Anlam bilgisi sorularını rahatça çözebilmek için çok sayıda, değişik nitelikte ölçücü sorular çözmek gerekir.

YORUM GEREKTİRMEYEN SORULAR

Dilbilgisi sorularında, sözcüğün yapısı, türü, cümle içindeki görevleri cümle türleri gibi konularla ilgili bilgiler ölçülür. Bu konularla ilgili bilgi eksikliği varsa vakit kaybetmeden giderilmelidir. Bu grupta gelen sorular çok yorum gerektirmeyen, gerekli bilgiye sahip olunduğu takdirde rahatça çözülebilecek sorulardır.

KİMYA

YORUM AĞIRLIKLI OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Fen-1 bölümündeki kimya soruları, konuların temel başlıklarını içeren yani ayrıntıya girmeyen, genellikle yorum ağırlıklıdır. Bu nedenle konuları ana hatlarıyla bilen öğrencilerin soruyu iyi okuyup doğru yorumladıklarında zorlanmadan çözebilecekleri sorulardır.

TEKRAR GEREKTİREN KONULAR

 Fen-2 bölümü soruları ise genellikle bilgi içerikli sorular olduğundan konular tam olarak bilinmelidir. Özellikle organik kimya konusundan gelecek sorular, ezber sorular olduğundan bu konu sınava yakın tekrar edilmelidir. Grafik sorularında sabit ve değişken nicelikler gözden kaçırılmamalıdır.

UZUN SORULARDAN KORKMAYIN

Metni uzun olan sorulardan kesinlikle korkulmamalı; soru, özellikle cevaplar mutlaka okunmalıdır. Çünkü çoğu zaman en zor görünen sorunun cevap seçenekleri okunduğunda çok açık şekilde sonuca gidilebilmektedir.

Öğrencilerin sınava yakın dönemde fen denemeleri çözmeleri ÖSS’deki başarılarına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında son yıllarda çıkmış ÖSS sorularını mutlaka tekrar çözmelerinde büyük yarar vardır. Çünkü gelen sorular genel anlamda paralel sorulardır.

GEOMETRİ

KALAN SÜRE NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?


1.Hemen her gün deneme tarzı (karışık) bir miktar (en az 20 - 30 tane) soru çözülebilir. Çünkü Geometri bir alışkanlıklar zinciridir. Resim veya müzik gibi kişinin sanat yönünü öne çıkaran bir yapıya sahiptir. Bilgi olmadan soru çözülemez ama birebir bilgi kullanma çok azdır. Eğer öğrencide Geometri refleksi zayıflarsa netice beklenenin altında olabilir. (Bu refleks 3 - 4 gün boyunca günlük 30 - 40 soru çözülerek kazanılabilir.)

2.Fazla ayrıntıya girmeden konu özetleri gözden geçirilebilir.

Çünkü 2 - 3 tane soru doğrudan tanımla ilgili olabiliyor. Bu özellikle Analitik Geometri için daha önemlidir.

3.Öğrenci, kendini yetersiz hissettiği konuların ısrarla üzerine gitmeli ve bu konuları öğrenmelidir. Ancak Geometriye yatkınlığı olmayan öğrencilerin hiç fikri olmadığı konuları bu vakitten sonra öğrenmesi zordur.

4.Şimdiye kadar Geometri çalışmamış olan öğrenciler, n Üçgende açılar n Özel üçgenler (dik, ikizkenar, eşkenar) n Üçgende benzerlik (açı-açı benzerliği ve temel benzerlik) n Paralelkenar (giriş kısmı, genel kavramlar) n Dikdörtgen ve kare (giriş kısmı, genel kavramlar) n Çemberde açı n Noktanın Analitik İncelenmesi konularını dikkatlice inceledikleri takdirde sınavda 3 - 4 soru çözebilirler. Bu konuların öğrenilmesi kolaydır ve çoğunlukla kolay sorular bu konulardan gelmektedir.

COĞRAFYA


Önceki ÖSS’lerde olduğu gibi bu yıl da SOSYAL BİLİMLER-1 ve EDEBİYAT-SOSYAL testlerindeki coğrafya sorularının yaklaşık yarısının beşeri ve ekonomik coğrafya konularından (ağırlıklı olarak Türkiye beşeri ve ekonomik coğrafyasından) çıkacağını düşünüyoruz. Bu soruların önemli bir kısmını oluşturan Türkiye Coğrafyası’nı tekrar etmek için adaylar konuları en baştan okumak yerine daha kısa olan Bölgeler Coğrafyası konusunu okuyabilir.

ÇEVRE SORUNLARINDAN SORU GELEBİLİR

 4 yıllık müfredatta özellikle 11. ve 12. sınıf ders kitaplarında geniş yer tutan doğal kaynaklar, çevre sorunları, ekosistem ve madde döngüsü gibi konulardan soru geleceğini tahmin ediyoruz. Bu konuların, ilgili ders kitaplarından veya ÖSS’ye hazırlık kitaplarından en az 1 kez okunması adayların yararına olacaktır.

HARİTA ÜZERİNDEN ÇALIŞIN


 Türkiye Coğrafyası ve Ülkeler Coğrafyası ile ilgili bazı sorularda yer isimleri geçtiği için bu konuların harita ile birlikte çalışılması veya tekrar edilmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. AFET KONUSUNA DİKKAT 2007 ve 2008 yıllarındaki ÖSS’lerde olduğu gibi doğal afet ve küresel ısınma ile ilgili güncel konulardan da bu yıl soru geleceğini düşünüyoruz.

BİYOLOJİ

İSKELET SİSTEMİNDEN NASIL SORU GELEBİLİR?


Bu yıl ÖSS’de biyoloji soru sayısı Fen-1 ve Fen-2 bölümlerinde ikişer adet arttığından, adaylar için Biyoloji branşının önemi artmıştır. Soru sayısının artmış olması demek, her konudan soru gelme ihtimalinin de artması demektir. Örneğin, iskelet sisteminden soru geldiğinde büyük ihtimalle kas sisteminden soru gelmiyordu, şimdiyse her ikisinden de soru gelebilir.

TEKRAR YAPIN

 Biyoloji, çok fazla bilgi içeren ve çabuk unutulabilen bir branş olduğu için adayların sınava kadar tekrar yapmaları gerekir. Kalan süreleri bütün konuları tekrarlamaya yetmeyecek öğrenciler, konuları, soru ihtimali yüksek olanlardan itibaren sıralayıp, yetişebildikleri yere kadar tekrar etmelidirler. Tekrarların ardından çıkmış ÖSS sorularının çözülmesi konunun daha iyi kavranılmasını ve kalıcı olmasını sağlar.

EKOLOJİDEN SORU GELEBİLİR


 Bu yılki sınavda MEB’in yeni 9. sınıf müfredatına ilk defa giren konulardan (arkeler, ekolojik ayak izi vb.) yoruma dayalı sorular da gelebilir. Önyargılardan arınmış olarak biyolojiye zaman ayıran adayların bu yıl daha avantajlı olacağını düşünüyoruz.

TARİH

ÖSS’de geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Sosyal Bilimler-1 testinde ağırlıklı olarak soruların İnkılâp Tarihi’nden gelmesini bekliyoruz. Sosyal Bilimler-2 testinde ise Türk ve Osmanlı Tarihi’nin yanı sıra bu sene MEB müfredatına yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden de soru sorulacağını tahmin ediyoruz.

FELSEFE GRUBU


Felsefede ÖSS’de gelen soru sayısı toplam yedi adettir. Sorulardan bir veya iki tanesi bilgiye dayalı gelebilir. Felsefe soruları sözel nitelikte olduğu için devamlı tekrar edilmeyi gerekli kılmaktadır. Son zamanlarda özellikle ÖSS’de çıkmış olan soruların çözülmesi adaylara artı puan kazandıracaktır.

Felsefe Grubu sorularında öncelikle soru kökünü dikkatlice okuyup, neyin istendiğini bilmek, çözümü kolaylaştıracak faktörlerdendir. Felsefe soruları Sosyal Bilimler-1 testinin son soruları olduğu için çözüm sırasında, dikkat azalmakta, kolay yanıtlanabilecek sorular yanlış yapılabilmektedir. Adayların bu durumu göz önünde bulundurmalarında fayda var.