Yeni Nesil Eğitim anlayışını geliştirmek ve desteklemek için Doğa Koleji, Turkcell ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile kurulan Eğitimde Değişim Hareketi, öğretmen eğitimlerine başlıyor. Yeni Nesil Eğitim anlayışlarına ve uygulamalarına destek veren, aynı zamanda özgün, yaratıcı ve fark oluşturacak projelerin ortaya çıkmasını hedefleyen Eğitimde Değişim Hareketi, öğretmenlerin mesleki deneyimlerini geliştirmeye ve zenginleştirmeye çalışıyor.

Proje; modern eğitim tekniklerinin kullanılmasıyla meydana gelen gelişmeleri, öğretmenlerin kendilerine özgü oluşturdukları eğitsel uygulama ve materyal paylaşımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Eğitimde Değişim Hareketi ezberi bir kenara bırakan, öğrenmeyi öğrenen, eleştiren, sorgulayan, değerlendiren, analiz eden ve sentezleyen bir eğitim anlayışının ülkemizde yaygınlaşmasını istiyor. Bu nedenle eğitim gönüllülerini bir araya getirerek onlar arasındaki bilgi alışverişini sağlamayı planlıyor.

29 Aralık 2012 tarihinde Güzelce Doğa Koleji kampüsünde yapılacak ilk eğitimin konusu “Proje Hazırlama Teknikleri”. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla yapılan konferansa tüm öğretmenler katılabiliyor.

Konferans, Eğitimde Değişim Hareketi proje yönetici Adem Durmuş tarafından görsel bir sunumla katılımcı öğretmenlere aktarılacak. Proje hazırlama konusunda öğretmenlerin teknik bilgilerini artırarak, Eğitimde İyi Örnekler, Bu Benim Eserim, Eğitimde Değişim Hareketi gibi büyük proje yarışmalarına bilinçli bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Konferansa, Eğitimde Değişim Hareketi tarafından sosyal sorumluluk kapsamında organize edildiği için tüm katılımcı öğretmenlere açıktır.

Tarih: 29 Aralık 2012

Yer: Doğa Koleji Güzelce Kampüsü

Saat: 10.00

Bilgi: Serap İnci / Doğa Koleji Güzelce Kampüsü (0212-868 31 31)