·          Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içerisinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince bursluluğa geçirilmeleri mümkün değildir.
·          Bursluluğu kazanan öğrenciler, bu haklarını öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda kullanabilir.
·          Özel okullara kayıt yaptıran ve öğrenimlerine bu okullarda devam eden öğrenciler bursluluktan ve parasız yatılılıktan faydalanamaz.
·          Yabancı uyruklu öğrenciler parasız yatılık ve bursluluk sınavına giremez.
·          Cinsiyetine, okul türüne alan ve dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.
·          Kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır.
·          Tercihleri doğrultusunda parasız yatılı okul kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.
·          Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyon hakkında yasal işlem yapılır.
·          Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluğu kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.
·          Ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11'inci sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü ve meslek alan/dalı bulunan pansiyonlu okulu tercih edecektir.