Adaylar 2010 yılı Haziran döneminde mezun olacakları ilköğretim okulunun adını Aday Bilgi Formunun ilgili alanına açık olarak yazacaklardır.

Bu bilgilerin onaylatılması gerekmektedir. Bu onay adayların öğrenim görmekte olduğu ilköğretim okulunun yetkilisi tarafından yapılacaktır. Yurt dışında okuyan adaylar bu onayı eğitim müşavirliklerinde veya eğitim ataşeliklerinde yaptıracaklardır.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın Web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanı, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği göz önünde tutulmalıdır. Başvuru Merkezinde gözlükle fotoğraf çektirilmemelidir.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır.
Bu aşamadan sonra yapılacak her türlü değişiklik istekleri doğrudan ÖSYM'ye yapılmalıdır.