Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

 

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılara aşağıda yer verilmiştir.

 

DGS Puanları Hesaplanırken Kullanılan Katsayılar

DGS Puanları

Sayısal Standart Puan

Sözel Standart Puan

İlgili Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı (AÖBP)

Sayısal DGS Puanı (DGS - SAY)

3

0,6

0,6

Sözel DGS Puanı (DGS - SÖZ)

0,6

3

0,6

Eşit Ağırlıklı DGS Puanı (DGS - EA)

1,8

1,8

0,6