1)       ÖSYM tarafından adaylara gönderilen DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, DGS Sınav Sonuç Belgesi vb. belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından ÖSYM sorumlu değildir. Belgeleri ellerine geçmeyen veya belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM’ye başvurmaları gerekir. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, yenisini çıkartmak istedikleri her belge için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 375301 numaralı hesabına kılavuzda belirtilen ücreti yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri ve ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekir.

1)       Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurular işleme alınabilir.

2)       Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine zamanında ulaşıp ulaşamayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.