1)       Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına koyarak Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki "LİSANS PROGRAMLARI TERCİHLERİ" alanına yazıp kodlayacaklardır.

2)       Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1 'den toplam en çok 8 tercih yapabilecektir.

3)       Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

4)       DGS kılavuzunda yer alan Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini, bir önceki yıl uygulanan DGS sonuçlarına göre en küçük puanı ve varsa koşullarını göstermektedir.

5)       Adaylar Tablo-1’den girmek istedikleri yükseköğretim lisans programlarını seçip istek sırasına göre 7 basamaklı olan lisans programlarının kodunu 1. tercih alanından başlayarak yazmalıdır.

6)       Tercih edilen lisans programının kodunun doğru olarak yazılması ve doğru olarak kodlanması son derece önemlidir. Kod doğru olarak yazılmış olsa bile altındaki yuvarlaklar doğru olarak karalanmamış ise bu tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle yazdıklarınızı ve kodladıklarınızı tekrar tekrar kontrol ederek tercihlerinizin geçersiz sayılma olasılığını ortadan kaldırınız.

7)       Tablo-2.'de önlisans programına ait mezun olacağınız/olduğunuz meslek yüksekokulunun yanında alanınızı gösteren dört rakamlı bir numara (Mezuniyet Alan Kodu) bulunmaktadır. Bu numara Tablo-3'te yer alan önlisans mezuniyet alanınızın kodunu gösteren numaradır. Tablo-3'teki bu numara karşısında gösterilen lisans programlarından tercih yapabilirsiniz.

8)       Tercihlerinizin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-3'ü dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Alfabetik sıraya göre düzenlenen bu tabloda, önlisans programından mezun olacağınız/olduğunuz alanı bularak hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edebileceğinizi belirleyiniz. Bunun dışındaki alanlardan yapacağınız tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.

9)       Tablo-1'de yükseköğretim lisans programlarının karşısında bir önceki yıl uygulanan DGS'deki en küçük puanı da yer almaktadır. Bu puanları karşılaştırarak tercih etmek istediğiniz programların puan düzeyi ile ilgili bir fikir edinebilirsiniz.

10)    Tercih etmek istediğiniz programların varsa koşullarını mutlaka okuyunuz. Koşulları sizin için uygun olmayan programları tercihleriniz arasında göstermeyiniz.

11)    Seçme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

12)    Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre meslek yüksekokullarına yerleşen adaylar tercih alanını boş bırakacaklardır.

13)    Tercihlerin yanlış kodlanmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Başvurma Belgeleri teslim edildikten sonra tercihlerde değişiklik yapılmaz.