(Okul Adı)(Ders/Programı Adı)

(Öğretmen Adı) (Dersin Adı) (Tarihi)


1. Öğretmeye Hazırlama

Ünite Adı         :

Konu Adı         :

Amaç             :

Davranışlar     :

Hedefler : (?Nereye gidiyoruz? planlama sorusu cevaplandırılır.)

Donanım, gereçler ve diğer kaynaklar : (Dersin hedeflerini öğretmek için gereken şeyler)

Mevcut durum : (Öğrenciler dersin içeriği hakkında ne biliyorlar? Dersin içeriğiyle ilgili deneyimleri neler?) Mevcut durum ?Neredeyiz? planlama sorusunu cevaplandırır.)

İlgi yaklaşımı  : (Öğrencinin, ?Bugün bana öğretmeye çalıştığın şeyi neden öğrenmeliyim?? sorusunu cevaplandırılır. Dersin bu noktasında, öğretmen, öğretmek istediği şeyin öğrenci için neden gerekli olduğunu düşünmesine yardımcı olarak ilgi ilkelerinden faydalanır.)


2. Dersi sunma

Öğretim strajeleri: Yöntemler,  Teknikler,  Öğretim araç gereçlerinin kullanılması.

 (Tartışma grupları, takrir, gösteri, bireysel araştırma, alan gezileri, kaynak kişiler, görsel / işitsel sunular, bilgisayar destekli öğretim, rol oynama, örnek problemler, benzetişim ortamları, problem çözme ve diğerleri kullanılabilir.)

Ders içeriği :

·         Ne? (Hedefleri öğretmek için gereken içerik, içerik programınıza/dersinize yönelik geliştirilen müfredattan çıkarılır.),

·         Neden? (Hedeflerin uygunluğu; gerçek hayatta kullanılabilirliği).

·         Nasıl? (Yeni becerilerin, davranışların ve anlayışların nasıl uygulanacağı).

(İçerik öğretimine yönelik stratejiler, ?Amaca ulaşmak için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz? Planlama sorusunu cevaplandırılır.)


3. Öğrencilere Kavranımları / İlkeleri / Becerileri Uygulamada Yardımcı Olma

Öğrenciler ?Neden? sorusuna bağlı olarak ?Ne ve ?Nasıl? ve ?Nasıl?ı uygular veya kullanır. (Uygulama faaliyetleri, ayrıca ?Amaca ulaşmak için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz? planlama sorusunun cevaplanmasına yardım eder).


4. Öğrenilenleri değerlendirme:

(Yazılı sınav, sözlü sınav, gözlem, uygulama testi, yazılı ünite testi, kanaat kullanımı, yazılı rapor(lar), evrak (portföy) anlatımı, performans testi, vs. kullanılabilir.)

(Öğretim sürecinde bu aşama, ?Hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızı nasıl anlayacağız?? planlama sorusunu cevaplandırır).

 

Kaynak: Her Yönüyle Öğretmen Olabilme / MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı / Dr.Halil İbrahim Yalın, Dr.Lowell Hedges, Dr. Servet Özdemir.