Üniversite sınavında başarılı olmak isteyen bir aday;  çalışma programını sık sık değiştirmemeli, gerekli gördüğü değişiklikleri mevcut program üzerinden yapmalıdır.’Zaman algısı’ olarak adlandırdığımız mekanizma sayesinde beyin, fonksiyonlarını yapacağı programlara göre ayarlar. Daha net bir anlatımla ; her gün saat sekizde   yemek yemeye alışmış bir bünye , bu saat geldiğinde acıkır. Aynı şekilde saat sekizde ders çalışmaya alışmış bir öğrenci de , bu saat geldiğinde otomatik olarak dikkatini toparlayacaktır.Bu nedenle aday, programını sabit tutarsa daha az enerji kullanarak konsantrasyonunu sağlayacaktır.

Bütün bu anlatılanlara rağmen ders çalışma programına uymakta sıkıntı çeken adaylara şunları tavsiye edebiliriz:

-Programınızdaki kısa süreli gecikmeleri bahane ederek ‘Programlı çalışamıyorum, bu saatten sonra ders çalışmaya oturmamın anlamı yok!’ şeklindeki yakarışları bir kenara bırakın. Hiçbiriniz robot olmadığınıza göre, sınava kadar hiç aksatmadan programa uymanız beklenemez.Çünkü,’Beşer şaşar.’ Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılmalı?

-Böyle bir durum karşısında öncelikli olarak gecikilen süreye göre, program kaydırılmalıdır.Örneğin aday; 30 dakika gecikme yaşadıysa, programını 30 dakika kaydırmalı ve daha geç yatmalıdır.

-Programda aksaklıklar olduğunda aday, hemen nasıl telafi ediyorsa, aynı şekilde güzel uyguladığı zamanlarda da kendisini  ödüllendirmelidir. Bu ödül; gezmek, sinemaya gitmek yada müzik dinlemek olabilir.

-Mola saatlerini az bulan ve bu kadar sürede  dinlenemediğini savunan adaylar, çalışma saatleri kadar mola saatlerinin de önemli olduğunu bilmelidirler.Gerektiğinden fazla verilen mola, adayı çalışmaktan uzaklaştıracağı gibi, mola verilmemesi de adayın zihninde karışıklığa  ve ders çalışmaktan bıkmasına neden olur. Bu nedenle, mola saatlerinde değişikliğe gidilmemelidir.

-Adaylar sınavı erteleyemeyeceklerine göre, çalışmayı ya da programı ertelemek boşuna olacaktır.

-‘Ben planlı çalışamam, okul hayatım boyunca hiç çalışmadım, üstelik plan yapmaya alışkın değilim’ diyenler , yaşamlarını bir daha gözden geçirmelidirler.Okula gitmek için evden kaçta çıkacaklarını, arkadaşlarıyla nereleri gezeceklerini , tatillerini nerede geçireceklerini planladıklarını görecekler. Demek ki insanlar, hayatlarının her safhasında plan yapar ve üstelik yaptıkları planlara uyarlar.

Bu içerik alıntıdır.
Yazar: Ebru Kodak / Psikolojik Danışman, Eğitim
Kaynak: