İsteyen adaylar ise YGS puanlarına göre isterlerse ön lisans ve bazı lisans programlarını tercih edebilecekler.

Sınava kadar kalan zamanı maksimum değerlendirebilmek için öncelikle zaman planlaması yapılmalıdır. Yapılacak planlamada puan getirisi en çok olan dersler, az bir tekrarla tekrar hatırlanabilecek konular ve bunlara ne kadar zaman ayrılacağı önceden belirlenmelidir. YGS'ye az bir zaman kala yapılacak çalışmalar, şu ana kadar yapılmış çalışmaları daha anlamlı kılacaktır.

YGS, yerleştirme puanına yüzde 40 oranında katkı sağlayacağı için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla mayıs ayının 15'ine kadar YGS konularını bitirecek şekilde çalışın. Sınava kadar kalan sürede konuları pekiştirmek için bol bol soru çözmek, tekrar yapmakta fayda var. Adaylar kendilerini yetersiz gördüğü konuları tespit ederek tekrar çalışmalıdırlar. Hiç bilmediğiniz konulara zaman ayırarak öğrenmeye çalışmak yerine önceden kısmen öğrenilmiş konuları pekiştirmek için tekrar etmek daha faydalıdır.

Deneme sınavlarının sonunda genel bir analiz yapılarak eksik konular belirlenmelidir. Mümkün olduğu kadar deneme sınavları genel olarak değil de test test ya da konu konu analiz edilmeye çalışılmalıdır. Her denemeden sonra bütün testlerde yaptığınız yanlış, doğru ve boş soruları görebileceğiniz bir çizelge hazırlanabilir. Böylece hangi testin, hangi konusunun, hangi bölümünde sorun yaşadığınız daha net görülebilir. Yetersiz olan yönlerinizi hızlı ve etkili biçimde tamamlama imkânına sahip olunabilir.

Geçen yılların sorularını çözün

Konu eksiği olmayan öğrenciler için geçmiş yıllara ait ÖSS ve YGS'ler aynı zamanda konu tekrarı işlevini görür. Özellikle yıl sonuna doğru öğrenciler konuları tekrar etmekten sıkılırlar. Bu durum konuların çokluğundan veya bazı konuların iyi öğrenilmesinden kaynaklanır. Bütün bu durumlar karşısında geçmiş yıllara ait sorular mutlaka çözülmelidir. Çıkmış soruları çözmekle; sınavda hangi konulardan soru geldiği, soruların üslubu, soruların mantığı, soruların soruluş tarzı, soruların konulara göre dağılımı, konuların önem dereceleri, hangi konulardan ne tip soruların sorulabileceği, soruların zorluk ve kolaylık oranları belirlenebilecektir. Unutulmamalıdır ki, çıkmış sorular sınavın aynası niteliğindedir. Deneme sınavları hem teknik, hem taktik, hem de psikolojik anlamda gerçek sınavın bir provasıdır. Dolayısıyla prensip olarak her deneme ciddiye alınmalıdır.