Birçok öğrenci deneme sınavlarından sonra; "Olamaz böyle bir şey. Ben bunu nasıl yanlış yaparım?", "Tüh yaa nasıl da kaçırdım bu soruyu!", "Sınavdan sonra bu soruların çoğunu rahatlıkla çözebiliyorum." gibi yakınmalarda bulunur. Sınavlarda soruları yanlış yapmanın birçok nedeni vardır. Öncelikle yanlışın kaynağını belirlemek gerekir. Bunun için sınav sonucunda size daha önceden öğretilen konularla ilgili yanlış yaptığınız veya yapamadığınız soruları analiz etmelisiniz. Yaptığınız bu değerlendirmeler sonucunda soruları yanlış yapmanız aşağıda sıralayacağım nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerin çözüm yollarını ise şöyledir:

1-Konu hakimiyeti yetersizliğinden kaynaklanan yanlışlar:

Bu tarz yanlışta soruyu çözerken doğru çözeceğinize inanırsınız. Konuyla ilgili bilgilerinizin yeterli olduğunu düşünürsünüz. Ancak sınavdan sonra yanlış yaptığınızı anladığınızda "hay Allah konunun bu kısmı hiç aklıma gelmemişti." Veya "Bu konudan böyle bir soru sorulacağını hiç düşünmemiştim."  Bu durumdaki konularla ilgili sorunlarınızı gidermek için önce konuyu kısaca tekrar ediniz. Daha sonra o konuyla ilgili bol miktarda soru çözünüz.

2-Soru çözme yavaşlığından kaynaklanan yanlışlar:

ÖSS'de ve OKS'de yaklaşık olarak her bir soruyu ortalama 1 dakikada çözmek gibi bir durum söz konusu. Adaylar gereken düzeyde pratiklik kazanamadıklarında zaman problemi yaşamaya başlar. Bu problemin sonucunda sınavın sonlarına doğru soruları hızlı çözmeye çalışırlar. Bu da ister istemez basit hatalardan dolayı yapılan yanlışların sayısını artırır. Böyle bir problemi olan adayın pratik kazanması için zorlandığı konulara ilişkin test çözmesi gerekir. Böylece o konularla ilgili soru çözme hızı artacak ve sınavda tüm sorulara yetecek kadar zaman kazanacaktır.

3-Sınav psikolojisinden kaynaklanan yanlışlar:

Sınava gereğinden fazla önem vermek yanlışların artmasına neden olur. Bu sorun özellikle sınav sonucunda alınan puanın üniversiteyi kazanıp kazanamamada bir ölçüt kabul edilmesinden kaynaklanır. Oysaki deneme sınavları bir antrenman maçı niteliğindedir. Gerçek başarıyı bire bir yansıtmaz. Deneme sınavları adayların yanlışlarını tespit etmesi ve bunlara önlem alması içindir. Bu nedenle deneme sınavlarını öğrenme sürecinin bir basamağı olarak görmek gerekir.

 

4-Sınav sırasındaki davranışlardan kaynaklanan yanlışlar:

Sınav salonunda bulunan diğer adaylarla ilgilenmek. Çevrede olup bitenleri gözlemlemek. Diğer adayların soruları daha hızlı çözdüğünü, kendisinin ise yavaş çözdüğünü düşünmek dikkat eksikliğine yol açar. Bu yüzden yanlışların sayısı artar. Bu durumda sınavda sadece sorularla ve bu soruları nasıl çözebileceğinizi düşünmeniz gerekir. Unutmayın sınav sırasında siz sadece kendinizle yarışıyorsunuz. Diğer adaylarla yarışmaya sınavdan sonra aldığınız puanla başlıyorsunuz. Bu nedenle yarışa önce başlamak istiyorsanız sınavda sadece kendinizle yarışın ve mümkün olduğunda çok soru çözmenin yollarını arayın. Soruları okuduğunuzda sorularla ilgili olarak "zor, kolay, böyle de soru mu olur?" gibi değerlendirmeler yapmak yerine kendinize "ben bu soruyu nasıl çözebilirim?", "hangi çözüm yolunu kullanmalıyım?" gibi çözüme odaklı sorular yöneltin.

 

5-Sürekli kıyaslama yapmaktan kaynaklanan yanlışlar:

Sınavda yapılan yanlışları artıran diğer bir nedende adayın sınav sırasında daha önceki girdiği sınavlarla kendisini kıyaslamasıdır. Örneğin "bir önceki sınavda 30 Türkçe sorusundan 25 tanesini işaretlemiştim. ?imdi ise 20 soru işaretleyebildim. Bu yüzden daha düşük puan alacağım." endişesidir. Bu endişe ister istemez adayın strese kapılmasına yol açar. Bu da yanlışlarını artırır. Oysaki her bir sınav kendi içinde bir bütündür. Önceki sınavda görmüş olduğunuz konularla ilgili fazla soru gelmiş veya sorular size göre daha kolay olduğu için fazla soru işaretlemiş olabilirsiniz. Sonraki sınav ise genel anlamda zordur. Bütün adaylar önceki sınava göre zorlanmışlardır. Ancak sizin yaptığınız netler diğer adaylardan fazla ise siz daha çok puan alacaksınız. Yani birinci sınavdan sizin 20 netiniz vardı ama sınav ortalaması da 20 idi. İkinci sınav zordu sizin 18 netiniz vardı. Ancak sınav ortalaması 15 nette kaldı. Bu durumda sizin netleriniz azalmış olmakla birlikte sınav ortalamasına göre daha fazla netiniz olduğu için aslında ikinci sınavda siz daha başarılı olmuşsunuz demektir. Çünkü ÖSS bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavında çok veya az yapmak önemli değildir. Önemli olan diğer adaylara göre önde olabilmektir.

 

6-Fiziksel koşullardan meydana gelen yanlışlar:

Bazen soruları yanlış yapmamız bizim dışımızdaki nedenlerden kaynakların. Sınıftaki gürültü, sınıf düzeni, diğer adayların tutum ve davranışları, gözetmen öğretmenin oluşturduğu olumsuzlar gibi. Bu gibi durumlarda eğer sorun sizin uyarınızla çözülebilecek ise sınav gözetmenine sorunu aksettiriniz. Eğer sorun sizin uyarınızla çözülemeyecek gibiyse sorunu yok sayıp sınavdaki sorulara odaklanmaya bakın. Çünkü gerçek sınav da da benzer durumla karşılaşabilirsiniz. Sınav salonunuz yapılmakta olan bir inşaata yakın olabilir, sınav gözetmeniniz sınav konusunda duyarlı davranmayabilir. Bu nedenle her koşulda sınava kendinizi vermenin yolarını aramalısınız.

 

7-Fizyolojik yapıdan kaynaklanan yanlışlar:

Fizyolojik nedenden kaynaklanan motivasyon düşüklüğü dikkat eksikliği sorunu bir uzman kontrolünde çözüme kavuşturulmalıdır. Eğer vücut kimyanız son derece bozuksa, deneme sınavı olmak sizi ciddi derece de rahatsız edecekse ve sınav sonucunda aldığınız puan moralinizi bozup ders çalışmanızı olumsuz etkileyecekse bu durumda hiç sınav olmayın daha iyi.

8-Psikolojik yapıdan kaynaklanan yanlışlar:

Psikolojik yapınız sınava girmeye uygun olmayabilir. Dikkat eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda bir uzmana başvurarak psikolojik anlamda dikkat eksikliği sorununuzun olup olmadığını öğrenebilir ve onun çözüm önerilerini uygulayabilirsiniz. Ancak burada anlatmak istediğimiz motivasyonsuzluk ile dikkat eksikliğini birbirine karıştırmamanızdır. Motivasyon, kişinin bir şeyi yapma isteğine sahip olmasıdır. Dikkat eksikliği ise bu istek olmasına rağmen kişinin kendisini yapmak istediği şeye odaklayamamasıdır. Böyle bir sorunun çözümü uzmanlık gerektirir. Hatta ilaç tedavisi bile uygulanabilir. Ancak ilaç tedavisi ve diğer tedavi şekilleri uzman psikolog kontrolünde yapılmalıdır.