*DEĞERLERİMİZ

Sınıf:

9.sınıf

Süre:

40 dk.

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Değerlerini fark eder.

Araç-Gereç:

Form 2 (Değerler)

Form 3 (Çatışma Durumları)

 

SÜREÇ

1.      Öğrenci sayısı kadar çoğaltılmış olan Form 1(Değerler) dağıtılır ve öğrencilerin doldurmaları istenir.

2.      Öğrencilerden önem sırasına göre sıraladıkları ilk beş değeri sınıfla paylaşmaları istenir.

3.      Yapılan sıralamaların nedeni ile ilgili sorular yöneltilir.

4.      Öğrencilere insanların değerlerinin zaman zaman çatışabileceğini belirterek aşağıdakine benzer sorular sorulur.

Ø        Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsunuz?

Ø        Peki, ya insan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ø        Başka bir insanın hayatını kurtarmak için yiyecek, para, ya da ilaç çalmak sizce uygun bir davranış mıdır?

5.      Bu sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak değerlerin sadece insandan insana farklılaşmayacağı, aynı zamanda insanın kendi içinde de farklılaşabileceği vurgulanır.

6.      Öğrenciler 6'şar kişilik gruplara ayrılır ve birer kişi yazman olarak belirlenir. Her gruba grup sayısı kadar çoğaltılmış olan birer Form 3 (Çatışma Durumları) dağıtılır ve kendi aralarında tartışarak doldurmaları istenir.

7.      Gruplardan verdikleri cevapları sınıfla tartışmaları istenir.

8.      Aşağıdaki soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimi başlatılır:

Ø        Gruplar arasında farklılık var mı? Niçin?

Ø        Grupça karar verdiğiniz seçimi uygun bulmayan üye oldu mu? Niçin? Uygun bulmayanların seçimleri nelerdi?

Ø        Bundan on yıl sonra aynı durumla karşılaşırsanız gruplarınızın seçimi yine aynı mı olurdu? Niçin?

9.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.

10. Kendi değerlerini fark etmenin önemi belirtilerek etkinlik sonlandırılır.

          * (Uyarlama) Erkan, S. (2002). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık

 

FORM 2

DEĞERLER

 

Aşağıda insanların benimseyebileceği bazı değerler verilmiştir. Sizin için önemine göre bunları sıralamanız istenmektedir. Sizin için en önemli değeri 1. sıraya koyun, daha sonra önem derecesine göre değerleri ilgili sıraya yazın.

DEĞERLER

sağlık               ekonomik güvence        aile                             kendine saygı

bilgi                  özgürlük                      ahlak                           saygınlık

sevgi                heyecanlı bir hayat       eşitlik                           adalet

şöhret               arkadaşlık                   meslekte başarı             iç huzuru

                                               Önem Sırası

1.       ??????????

2.       ??????????

3.       ??????????

4.       ??????????

5.       ??????????

6.       ??????????

7.       ??????????

8.       ??????????

9.       ?????????....

10.   ??????????

11.   ??????????

12.   ??????????

13.   ?????????...

14.   ??????????

15.   ??????????

16.   ??????????

 

 

FORM 3

ÇATIŞMA DURUMLARI

Durum 1

En iyi arkadaşınızın matematiği zayıf ve siz ona sınava hazırlanması için yardım etme sözü verdiniz. Birtakım problemlerden dolayı iki kez söz verdiğiniz hâlde çalışmak için onların evine gidemediniz. Son olarak sınavdan iki gün öncesi çarşamba akşamı 19.00 için söz verdiniz.

Çarşamba günü öğleden sonra 17.00 civarı siz arkadaşınızla çalışmak için gerekli malzemeleri toplarken anneniz başka bir şehirde yaşayan, çok sevdiğiniz ve size çok nadir gelen amcanızın akşam saat 19.00'da birkaç saatliğine ailenizi ziyarete geleceğini ve sizi görmeyi çok istediğini söyledi. Siz de evde kalıp onu görmeyi çok istiyorsunuz, fakat arkadaşınıza verdiğiniz randevu da ortada. Zaten daha önce iki kez sözünüzü yerine getirmediniz.

Arkadaşınıza verdiğiniz sözü mü yerine getireceksiniz, evde kalıp amcanızı mı göreceksiniz? Bu durumda hangisi daha önemli?

1.                     Aşağıya seçeneklerinizi yazın.

 

 

 

2.                     Bu seçeneklerinizin her birinin doğuracağı sonucu bu bölüme yazın.

 

 

 

3.                     Seçeneklerden en uygununu belirleyin ve aşağıya yazın.

 

 

 

 

 

Durum 2

            Öğretmeninizin çok pahalı olan teybi bir arkadaşınız tarafından çalındı. Bütün sınıf ve siz bunu yapanın kim olduğunu biliyorsunuz. Fakat kimse suçlunun kim olduğunu öğretmene söylemedi. Bazı arkadaşlarınızın o öğrenciden teybi geri vermesini istediğini ama onun bunu reddettiğini de duydunuz.

            Bir hafta sonra öğretmeniniz sınıfta ?Teybi alanın geri getireceğini ümit ediyordum, ama maalesef bu olmadı ve bu duruma çok üzüldüm. Hepinizin bunu yapanın kim olduğunu bildiğinizi sanıyorum, ancak hiçbiriniz de bana bu konuda bilgi vermedi, nedenini anlayamıyorum. Dürüst olmak gerekirse bundan sonra bu sınıfa güven duyacağımı sanmıyorum? dedi.

            Öğretmeninizin yaşadıkları sizi çok üzüyor. Ancak arkadaşlarınız bir sınıf arkadaşınızı ele vermenin çok yanlış olacağını düşünüyor.

            Hangisi daha önemli; öğretmeninizin duyguları mı yoksa sınıf arkadaşını ele vermeme biçiminde yazılı olmayan kural mı?

 

1.                     Aşağıya seçeneklerinizi yazın.

 

 

 

 

2.                     Bu seçeneklerinizin her birinin doğuracağı sonucu bu bölüme yazın.

 

 

 

 

3.                     Seçeneklerden en uygununu belirleyin ve aşağıya yazın.