Yaz tatili çocuklar için büyük bir sevinç kaynağıdır. Daha fazla uyku, daha fazla sokakta oyun ve daha fazla televizyon anlamı yükledikleri tatil, çocukların derslerden âzâde geçirecekleri en özgür zaman dilimidir. Ancak tatillerin ?ders dışında her şey'in yapıldığı bir zaman olarak kabul edilmesi ya da uyku, sokak ve televizyon arasında oluşan bir kısır döngü haline getirilmesi eğitim uzmanlarının pek tavsiye ettiği bir durum değil. Çocukların yıl boyunca öğrendiği her şeyi bu uzun tatillerde unutmasını engellemek için, çocuklara ?eğlendirirken eğiten' kitapların okutulması gerekiyor.

Ancak tatilin, yıl içinde yoğun ders programlarından dolayı öğretilemeyen bazı bilgileri vermek, çocuğun annesi ile diyaloğunu geliştirmek ve sosyal ilişkilerini artırmak amacıyla değerlendirilmesi gereken en uygun zaman dilimi olduğunu da söylemek gerek. Üzerinde dikkatlice düşünülmüş, biraz da fedakarlık isteyen bazı projeler uzun yaz günlerini çocuklar için daha eğlenceli ve daha faydalı hale getirebilir. Örneğin çocuğuna din eğitimi ve Kur'an bilgisi vermek isteyen fakat çevresinde bu işi yükleyebileceği kurumlar olmayan anneler yaz tatilinde çocuklarına bu bilgileri bizzat kendileri verebilir. Ancak bunun için aynı kaygıları taşıyan birkaç anneyle birlikte küçük bir ekip oluşturmakta yarar var.

Anneler, bir grup oluşturun Kur'an'ı sevdirme ve etkili öğretme yöntemleri üzerine konuştuğumuz eğitimci Zişan Kocaman, yaz tatilinin bu iş için en uygun zaman olduğunu söylüyor. Ancak bunu küçük bir grup oluşturarak yürütmek daha eğlenceli olacağı gibi çocuk üzerinde de daha etkili olacaktır. Çocuk kendi annesinin vereceği eğitime pek ciddi yaklaşmayabilir; ama tanıdığı bir başka hanımdan bunu öğrenme işine sıcak bakabilir.

Ayrıca bu geçici öğretmenlik o hanıma çocukların daha fazla saygı duymasına ve ciddiye almasına yardımcı olur. Kocaman'a göre komşu ya da akraba çocuklarından ortalama 3?4 tanesi bir aradayken yapılan çalışmalar çok verimli geçebilir. Ancak gruptaki tüm çocukların anneleri işe dahil edilmeli. Aksi halde annesi eğitimde görev almayan çocuk kendini yalnız hissedebilir. Anne hiçbir şey yapamıyorsa bile çocuklara sevecekleri yiyecekler hazırlama görevini üstlenebilir.

Annelerin hepsinin ciddi bir gayret ve fedakârlık göstermesi ve bu gayretlerin onların Kur'an öğrenmesi amacıyla gösterilmesi çocuğa Kur'an'ı sevdirecek ve önemini kavratacaktır. Annem Kur'an öğrenmem için şunları şunları yapardı gibi bir bilgi çocuğun Kur'an'ı önemsemesinde de etkili olacaktır. Tombaladan elif çıktı Zişan Kocaman'ın Kur'an'ı öğretmede öncelikle önerdiği yöntem tombala benzeri bir oyun hazırlama şeklinde. Annelerin bizzat hazırlayacağı üzerinde harfler olan büyük kartlar, ayrıca her bir harfin ayrı ayrı bulunduğu küçük kartlar ve bir kese, bu iş için gerekli malzemeleri oluşturuyor.

Keseden çıkarılan harfler ismen zikredilip çocuğa gösterilerek kendi kartında olup olmadığını kontrol etmesi istenebilir. Bu yolla çocuk hem harfi tanıyıp hem de okunuşunu öğrenecektir. Bu kartların hazırlanma aşamasında canlı renklerin kullanılması ve her harfi bir cisimle tanıtma işi bilgilerin zihinde kalıcılığını artıracaktır. Örneğin elif harfi elmayla, ?be' bebekle, ?te' telefonla resmedilebilir. Zişan Kocaman'a göre bu eğitici oyun çocukların hiç sıkılmadan Kur'an alfabesini öğrenmelerini sağlayacaktır.

İlerleyen zamanlarda cezm ve şeddeli kelimeler de aynı yöntemle öğretilebilir. Aynı şekilde tenvinler (?en', ?in' ya da ?ün') saklambaç ve yakalamaca şeklinde kavratılabilir. Te üzerinde tenvin varsa. Te ne'yi yakaladı, ten oldu, ya da si ne'yi yakaladı sin oldu gibi bir miktar oyunlaştırılarak anlatılabilir.