ÇEVREMİZDE NELER VAR?

Sınıf:

9.sınıf

Süre:

40 dk.

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanır.

Araç-Gereç:

-

 

SÜREÇ

[Bu etkinlik ile ilgili olarak öğrenciler bir önceki hafta gruplara ayrılır ve her bir grubtan aşağıda sıralanan okul çevresindeki eğitsel, kültürel ve sosyal kurumlarla ilgili araştırma yapmaları, kurum ile ilgili (adı, adresi, hizmet saatleri, varsa ücreti, yararlanma koşulları, üyelik, kayıt gibi) bilgileri toplamaları ve bir broşür hâline getirmeleri istenir:

a.       Kütüphaneler

b.       Spor salonları

c.       Sağlık kuruluşları

ç. Tiyatro, müzik, dans, drama vb. kurslar

d.       Sinema ve tiyatrolar, gösteri merkezleri

e.       İngilizce, bilgisayar, diksiyon vb. kurslar

f.        Eğlence merkezleri

g.        Gençlik merkezleri

h.       Gönüllü çalışabilecekleri huzurevleri ve çocuk yuvaları vb.

Öğretmen, okul ve çevresindeki eğitsel, kültürel ve sosyal kurumlar ile ilgili küçük bir araştırma yaparak öğrencilerin topladıkları bilgilere eklemeler yapabilir.]

 

1. Öğrencilerden bu etkinliğe yönelik yaptıkları araştırma sonuçlarını, hazırladıkları bilgileri gruplar hâlinde sınıfa sunmaları istenir.

2. Bu kurum, kurs ve merkezlerden yararlanan öğrencilerden yaşantılarını paylaşmaları istenir.

3. Öğrencilerin belirtmediği farklı kurum, kurs ve merkezler varsa eklenir.

4. Tüm gruplardan bu konudaki bilgilerini paylaştıktan sonra hazırladıkları broşürleri sınıf veya okul panolarında sergilemeleri istenir.

5. Daha sonraki günlerde çevrede yeni yerler açılırsa veya var olanlarla ilgili yeni bilgiler edinirlerse sınıfla paylaşabilecekleri ve hazırlanan panolara ekleyebilecekleri belirtilir.

6. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.

7.       Okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

8. Yıl sonunda öğrencilerin, okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin izleme çalışması yapılır.