*BİZİM ATÖLYE

Sınıf:

10.sınıf

Süre:

40 dk.

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliğini açıklar.

Araç-Gereç:

Kâğıt, kalem, büyük resim kâğıdı, çeşitli boyalar

 

SÜREÇ

1. Öğrencilere bir atölye çalışması yapacakları söylenir. Bunlar; öykü yazarlığı atölyesi ve resim atölyesidir. Öğrencilere bu atölyelerdeki çalışmaların amacının grupla iş birliği yaparak ortaya yeni ürünler çıkarmak olduğu söylenir ve atölyeler hakkında bilgi verilir.

Öykü yazarlığı atölyesi: Bu atölyeyi seçenler, yaratıcılıklarını öykü yazarak ortaya koyarlar. Grup üyeleri yazacakları öykünün konusuna, kahramanlarına, öykünün nerede ve ne zaman geçtiğine birlikte tartışarak karar verirler. Öykü, üyelerin hepsinin düşüncesinin alınmasıyla oluşur.

Resim atölyesi: Bu atölyede resimler bireysel olarak değil, grup olarak yapılır. Grup üyeleri hep birlikte ne resmi yapacaklarına, hangi boya malzemelerini kullanacaklarına karar verirler. Dikkat edilecek konu her üyenin resme katkısının bulunmasıdır.

2. Atölye tanımları yapıldıktan sonra öğrenciler iki resim ve iki öykü yazarlığı atölyesi olmak üzere 4 gruba ayrılır. Öğrencilerden hangi atölyede çalışacaklarına karar vermeleri istenir. Herhangi bir atölyede öğrenci sayısı açısından yoğunluk olmamasına özen gösterilir.

3. Atölyelerin birinde yoğunluk olması durumunda, öğrenci sayısı az olan atölyelerin, yoğunluk olan atölyedeki arkadaşlarını ikna etmesi için öğrencilere zaman verilir.

4. Bir resim ve bir de öykü yazarlığı atölyesi grubundan bir öğrenciye diğer öğrencilerin duymayacağı bir şekilde kendi grubundaki iş birliğini engellemeye çalışması, diğerlerinin düşüncelerini dikkate almaması, sadece kendi isteklerini ve düşüncelerini dikkate alması söylenir.

5. Her atölye grubunun önceden hazırlanmış köşelerde yerlerini almaları sağlanır. Gruplara çalışmalarını yapmak üzere 15?20 dakika süre verilir.

6. Bütün atölyeler çalışmalarını bitirdikten sonra her gruptan iki öğrenciye verilen gizli yönerge açıklanır. Bunun amacının grup çalışmalarında iş birliğinin öneminin fark edilmesi olduğu belirtilir.

7. Açıklamanın ardından her atölyenin, ürününü diğer gruplara sunması ve anlatması istenir.

8. İstekli olan atölye grubundan başlanarak tüm üyelerin aşağıdaki sorularla ilgili paylaşımları alınır:

Ø  Çalışma sırasında ne yaşadınız, ne hissettiniz?

Ø  Ürününe karar verme ve ürünü oluşturma aşamasında nasıl bir gruptunuz?

Ø  Bir işi tek başına yapmakla bir grupla yapmak arasındaki farklılıklar nelerdir?

9. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.

10.   Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

       * (Uyarlama) Çevik, İ. (2005). Özel Tevfik Okulları Psikolojik Danışmanı, Okul Temelli Sosyal Duygusal Eğitim Programı, Özel Tevfik Fikret Okulları ?Yayın No:11.