Başvurular;
a.   Aday 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavına başvuru yapmaması,
b.   Aday TC vatandaşı değilse,
c.   Adayın doğum yılı 01.01.1995 tarihinden daha büyük olması,
d.   e- Okul sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olması,
e.   Öğrenim gördüğü okula Polis Koleji için başvuru yapmamış ve elektronik ortamda okul müdürü tarafından onaylanmaması,
f.    Aday SBS ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmaması (başvuru ücretinden muaf olan adaylar hariç), adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
g.   Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanlış sınav hesabına yatırmışsa,
h.     Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda da başvuru geçersiz sayılacaktır.