Fotoğraf, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmemişse,
Bu kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, Aday Bilgi Formu aday tarafından ÖSYM'ye gönderilmişse,
Başvurma koşulları sağlanmamışsa
başvurular geçersiz sayılacaktır.
Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.