Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak yazılmamışsa, bilgilerde ve onay işlemlerinde eksiklik ya da tutarsızlık varsa; başvuru, başvurma için tanınan süre içinde, Başvuru Merkezlerine yapılmayarak Form ÖSYM'ye gönderilmişse, başvurular yapılamayacak veya geçersiz sayılacaktır. Formdaki bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılmasından aday sorumludur.