Fotoğraf, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde Başvuru Merkezinde çekilmemişse veya böyle bir fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapıştırılmamışsa,

Bu Kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, Aday Bilgi Formu aday tarafından ÖSYM'ye gönderilmişse

Başvurma koşullarından (Bk. 2.1) herhangi biri sağlanmamışsa

Başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.