Başvuru süresince hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ve sağlam bir zarfta ÖSYMye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Belgelerden bir veya birden fazlası eksik olan, Aday Bilgi Formu üzerindeki bilgi alanları tam olarak doldurulmamış başvurular Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
Belgeler:
       Doldurulmuş 2009-KPSS Aday Bilgi Formu
       Ağır hasta adayların başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu
       Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmi bir belge
       Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
       Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
       Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği Son üç ay içinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf