Başvuru süresince hastalık, tutukluluk, yurtdışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içinde aşağıda gösterilen belgeleri bir zarf içinde ÖSYM'ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.

?          Son üç ay içinde cepheden,  başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmış ve aday tarafından doldurulmuş olan 2006-KPSS/2 Aday Bilgi Formu

?          Hastalık, tutukluluk, yurtdışında bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge

?          Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge

?          Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı,   ehliyet,   pasaport vb. onaylı birörneği

?          Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu