KİMLİK BİLGİLERİ’Nİ değiştirmek isteyen adaylar
Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) değişiklik yapıldıktan sonra, bu değişiklikleri ÖSYMnin http://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanıp ÖSYMye bildireceklerdir.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra, mezun olunan program/alan bilgilerinde yanlışlık ya da değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekçelerine mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri onaylı belgelerinin bir suretini de ekleyerek en geç 10 Temmuz 2009 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde Merkezimize ulaşmayan veya ekinde söz konusu belge bulunmayan dilekçeler ile mezuniyet tarihive mezun olunan üniversitebilgilerinin değişikliğine ilişkin dilekçeler işleme alınmayacaktır.
10 Temmuz 2009 tarihinden sonra mezuniyet bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların, bu istekleri kabul edilmez. Bu durumdaki adayların, mezuniyet bilgilerini gösterir resmi belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

SINAVA  İLİŞKİN  BİLGİLERİ’Nİ  değiştirmek  isteye n  adaylar

Başvurudan sonra sınava ilişkin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu değişiklikleri ÖSYMnin belirleyeceği bir tarihe kadar, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri yapabileceklerdir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ’Nİ değiştirmek  isteyen  adaylar

Başvurudan sonra iletişim bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişiklikleri ÖSYMnin belirleyeceği bir tarihe kadar, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri yapabileceklerdir