Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öğrenim gördükleri okullardan 15-26 Mart 2010 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. Öğrencinin polis koleji başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocukları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu olanlar Polis Kolejine başvuru yapmak istiyorsa başvuru ekranında aşağıdaki seçeneklerden kendine uygun olanı işaretleyecektir. Çalışan ve emekli personel çocukları şıklarda işaretleme yapmayacaktır.
 
 
o    Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu Olanlar,
o    Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocuğu Olanlar,
o    Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu Olanlar,
Aday, bilgilerini kontrol edecek ve okul müdürlüğü elektronik onaylama yapacaktır.
  
      Elektronik onaylamadan sonra başvurunun 2(iki) adet çıktısı alınarak veliye incelettirilip, imzalatılıp teslim edilecek ve 1 (bir) nüshası da okul müdürlüğünde saklanacaktır.