Adaylar, 40,00 TL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içinde ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyadı, bu sınavın açık adı ile kaç TL sınav ücreti yatıracaklarını söylemeleri gereklidir.
DIKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.
Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak Aday Bilgi Formunun ilgili alanı adayın öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğüne onaylatılacaktır. Onay olmayan formlar işleme alınmayacaktır.
Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra özel kimlik belgesi ve doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır.
Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler (yurt dışında yaşayanlar hariç) kabul edilmeyecektir.
Yurt dışında yaşayan adaylar, başvuru süresi içinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.
1)     Doldurulmuş 2010-ALS Aday Bilgi Formu
2)     Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge
3)     Son üç ay içerisinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf (Gözlükle çekilmiş fotoğraf gönderilmemelidir.)
4)     Özel kimlik belgesinin onaylı örneği
5)     Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu