Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar Yazılı Sınav için başvurabilirler.

a)     Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b)     Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikâhsız, birlikte yaşamamak,
c)     Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak,
ç) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
d)     Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
e)     Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f)       Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),
g)     T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,
ğ) En fazla 16 yaşında (1994 doğumlu) olmak,
h) En az 13 yaşında (1997 doğumlu) olmak,
ı)   Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
i) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun sınırlar içinde bulunmak,
Yaş        En az boy/kilo            En fazla boy/kilo
13                                           140,5 cm/ 30 kg          171,5 cm/ 67,45 kg
14                                           146,5 cm/ 34,2 kg       178,5 cm/ 72,8 kg
15                                           152,5 cm/ 39,5 kg       182,5 cm/ 77,6 kg
16                                           158 cm/ 44,9 kg          185 cm/ 80,8 kg
j) Hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2010 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.),
k) Yurt dışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da 2010 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde 2. aşamaya gelirken getirilecektir.),
l) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75.00, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 66,66 olmak.
ÖSYM tarafından yapılacak Yazılı Sınav sırasında henüz mezuniyet sonuçları belli olmamış olacağından "j" "k" ve "l" maddelerinin kontrolü yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı kazanarak, diğer seçim aşamalarına çağrılan adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadıkları diploma veya bitirme derecesini de gösteren onaylı mezuniyet belgesinden kontrol edilecektir. Bu koşulları sağlayamadığı belirlenen adaylar, seçim aşamalarına alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar.