2009-KPSS'ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.
 
A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir.
 
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSSye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.