2006-KPSS/2'ye ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

Adayların B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ye tercihlerinin ulaştığı tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2004-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinde girmiş adaylardan, öğrenim düzeyinde 2006-KPSS/2'ye başvuru tarihine kadar değişiklik olanların, 2006-KPSS/2'ye önlisans düzeyinde girmeleri gerekir. Lisans diplomasına sahip adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde, önlisans diplomasına sahip adaylar ise ortaöğretim düzeyinde 2006-KPSS/2'ye başvuramazlar. Lisans düzeyinde öğrenci olup 2006-KPSS/1 'e başvurmuş olan adaylar, 2006-KPSS/2'ye başvurdukları takdirde, bu adayların 2006-KPSS/1 başvuruları iptal edilir.