Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvurudan önce adayların kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
Sınav ücreti olarak; sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 45,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 55,00 TL; tüm oturumlara girecek adaylar 65,00 TLyatıracaklardır.
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
Son iki yıl içinde, KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmuş olan adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler. Bu adaylardan daha önce başvurduğu sınavda kullanılan fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile internetteki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
Son iki yıl içinde, KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.                          Başvuru merkezleri ÖSYM’ninhttp://www.osym.gov.trinternet adresinden öğrenilebilir.
Başvurusunu başvuru merkezinde yapacak adayların, başvuru merkezinden sınava başvurma süresi içerisinde, randevu almaları gerekir. Randevunun, başvurunun yapılacağı Başvuru Merkezinden alınması zorunludur. Randevu, adayın bir yakını tarafından da alınabilir.
Adaylar, randevu tarihinde,
      Doldurulmuş Aday Bilgi Formu,
      Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti ve
      Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı, onaylı bir kimlik belgesi
      Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
ile birlikte randevu aldıkları başvuru merkezine gideceklerdir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.   Sınav günü bufotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının adayı sınava almayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Başvuru yapıldıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayın bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalı, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Adayların, kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi de saklamaları gerekir.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.
Ekinde ÖSYMye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan Aday Bilgi Formları başvuru sırasında görevliye teslim edilecektir. İnternetle bireysel başvuru yapacak olan engelli adaylar da sağlık raporlarınıGenel Amaçlı Dilekçe Örneği ekinde başvuru süresi içerisinde ÖSYMye ulaştıracaklardır. Ekinde ÖSYMye ulaştırılacak belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayın kendisinde kalacaktır.