KPSS'ye girmek isteyen adaylar, 2006-KPSS/2 Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL karşılığında 22 Mayıs 2006 - 26 Haziran 2006 tarihleri arasında, il ve bazı ilçelerde ÖSYM'nin, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin ve belirli ortaöğretim kurumlarının açacakları KPSS Başvuru Merkezlerinden alacaklardır.

2006-KPSS/2 Kılavuzunun satın alınmasından sonraki işlemler "eski" ve "yeni" adaylar için aşağıda açıklanan biçimde sürdürülecektir.

1)   12004 yılında yapılan KPSS'ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvurmuş olanlardan düzey değiştirmeden sınava girecek adaylar ("eski" adaylar), Kılavuzu satın aldıktan sonra, 22 Mayıs 2006 ? 26 Haziran 2006 tarihlerinde Kılavuzun 18. sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini (35,00 YTL)   yatıracaklar ve sınav ücretini yatırdıktan en az iki iş günü sonra 24 Mayıs 2006  -  28 Haziran 2006 tarihleri arasında internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapacaklardır.

Çizim-1'de gösterildiği gibi, eski adaylar başvuru sırasında internette ilgili alana T.C. Kimlik Numaraları ile KPSS şifrelerini kullanarak girebileceklerdir. KPSS şifresi, sınav ücretini yatırdığınızda size verilecek banka dekontunda soyadınızdan sonra parantez içinde yazılı olacaktır.

2)   22006-KPSS/2'ye yeni başvuracak adaylar için yapılacak işlemler de Çizim-1 'de yer almaktadır. Bu çizimde görüldüğü gibi, 2004 yılında yapılan KPSS' YE başvurmamış veya ortaöğretim düzeyinde başvurmuş,      şimdi önlisans düzeyinde sınava başvurmak isteyen adaylar ile yabancı uyruklu adaylar ("yeni" adaylar) Kılavuzu satın aldıkları başvuru merkezinden randevu alacaklar ve 22 Mayıs 2006   - 26 Haziran 2006 tarihleri arasında Kılavuzun 18. sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklardır. Yeni adaylar sınav ücretini yatırdıktan en az iki iş günü sonra 24 Mayıs 2006 - 28 Haziran 2006 tarihleri arasında randevu aldıkları başvuru merkezine Kılavuzda belirtilen belgelerle (Çizim-1) birlikte gidecekler,  başvurularını merkez görevlisiyle birlikte internette yapacaklar ve başvuru hizmet ücreti olarak 3,00 YTL ödeyeceklerdir.

     Yeni adaylar bu Kılavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurarak randevu aldıkları başvuru merkezine gidecekler, fotoğraflarını başı açık ve kendilerini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde bu merkezlerde çektireceklerdir.

Fotoğrafını başvuru merkezinde çektirenlerin aday bilgi formları kendilerinde kalacaktır.

3)       Başvuru işlemlerinde asıl ve güvenli yöntem, adayın fotoğrafının başvuru merkezinde çekilmesidir. İstisna olarak, başvuru merkezinde       fotoğrafının çekilmesini istemeyen adaylar, başı açık ve kendilerini kolaylıkla tanıtabilecek son üç ay içerisinde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraflarını aday bilgi formuna yapıştıracaklar ve bu formu sınav merkezi görevlisine teslim      edeceklerdir.

Fotoğrafların bilgisayar ortamına aktarılabilmesi için,

a)                Aday Bilgi Formunda T.C. Kimlik Numarasının doğru yazılmış,

b)               Fotoğrafın kurallara uygun olarak çekilmiş,

c)                Fotoğrafın Aday Bilgi Formundan düşmeden ÖSYM'ye ulaşmış

Olması gerekmektedir. Bu işlemler sırasında oluşabilecek yanlışlardan adaylar olumsuz etkilenebilecektir. Bu nedenle, ÖSYM adayların fotoğraflarını başvuru merkezinde çektirmelerini önermektedir.