Başvuru belgesinin aday başvuru formu bölümü, yumuşak ve koyu yazan bir kurşunkalem ile doldurulacak ve kodlanacaktır.

Başvuru belgesindeki kimlik kartı bölümü ve aday başvuru formundaki imza bölümleri tükenmez kalem veya dolmakalem ile doldurulacaktır.

Aday başvuru formuna yazacağınız bütün yazılar BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklı yazılacak, sayıları yazmak için gelişigüzel rakamlar kullanılmayacaktır. Kullanacağınız rakamlar

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 örneğine uygun olacaktır.

Aday başvuru formunda adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti gibi kısımlar doldurulurken nüfus kimlik belgesindeki kayıtlara kesinlikle uyulacaktır.

Aday başvuru formunun doldurulması biraz daha fazla DİKKAT gerektirmektedir. Bu form MEB EğiTek Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığındaki optik okuyucularla okunacaktır. Bu sebeple Başvuru Formu'nun doldurulmasında iki ayrı uygulama bulunmaktadır.

a.   Birinci uygulama bilgilerin yazılması,

b.   İkinci uygulama ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır.

Kodlamada Yapılacak İş:

Kutulara yazdığınız harf ve rakamları, her kutunun altında sütun halinde sıralanmış olan dairelerde arayıp bulmak, kurşunkalemle bu daireyi dışarı taşırmadan karalamaktan ibarettir. Optik okuyucular yazdığınız yazı ve rakamları değil kodlama işaretlerini görebilen araçlardır. Bu sebeple aday başvuru formu'na yazılan fakat kodlanmayan bilgiler, bilgi işlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işleme konmaz. Yazma işlemi sadece kodlamayı kolay ve yanlışsız yazmanıza yardımcı olacağı için gereklidir.

Yapacağınız kodlama yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu veliye ait olacaktır.

Aday başvuru formunun hatalı veya eksik doldurulmasından ve kodlanmasından öğrenci velisi sorumludur. Veli, aday başvuru formunun doldurulması konusunda tereddüt ettiği hususlarda sınava katılan okul müdürlüklerinden veya Sınav Yürütme Kurulundan yardım isteyebilecektir.

5.2. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI:

Aday Başvuru Formu 6 bölümden oluşmaktadır. Her bölümün başlığında bir sıra numarası ile o bölüme yazılması ve kodlanması istenen bilgilerin ne olduğu yazılıdır. Bu bölümlerin doldurulması ve kodlanmasına ilişkin açıklamalar sırası ile şöyledir:

1- Adınız:

İlk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harfler ile adınızı yazınız. Adınız iki ya da üç kelimeden oluşuyorsa aralarında birer kutu boş bırakarak ikinci ve üçüncü adınızın yalnızca baş harflerini yazınız. Yazma işlemini bitirince adınızı da kodlayınız. (Başvurma işleminin tamamlanmasından sonra mahkeme kararı ile yapılan soyadı ve ad değişiklikleri dışındaki değişiklikler işleme konmayacaktır.)

2- Soyadınız:

İlk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harfler ile soyadınızı yazmanız için 14 harflik yer bulunmaktadır. Soyadınız 14 harften fazla ise soyadınızın ilk 14 harfini yazmanız yeterlidir. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçiniz.

3- Baba Adınız:

İlk kutudan başlamak üzere büyük harfler ile baba adınızı yazınız. Baba adınız birden fazla kelimeden oluşuyorsa sadece ilk ismi yazmanız yeterlidir.Baba adınızı yazmak için 10 harflik yer bulunmaktadır. Baba adınız 10 harften fazla ise, baba adınızın ilk 10 harfini yazınız. Yazma işlemi bitince, kodlama işlemine geçiniz.

4- Cinsiyetiniz:

Durumunuzu belirten seçeneği kodlayınız..

5- Doğum Tarihiniz:

Doğum tarihinizin gün, ay ve yılını yazmanız için ikişer kutu ayrılmıştır. Doğum tarihiniz için yazacağınız rakamların nüfus cüzdanındaki kayıtlara uygun olması gerekmektedir.

Gün için ayrılan kutucuklara doğum gününüzün ayın kaçıncı günü olduğunu gösteren sayıyı yazınız. Örneğin ayın 3.günü doğmuş olan bir aday birinci kutucuğa 0, ikinci kutucuğa 3 rakamını yazacaktır. Ay için ayrılan kutuya doğduğunuz ayın yılın kaçıncı ayı olduğunu göstermek için aşağıdaki sayılardan uygun olanı yazınız.

Ocak                01                    Mayıs                05                    Eylül                 09

Şubat               02                    Haziran             06                    Ekim                 10

Mart                 03                    Temmuz           07                    Kasım               11

Nisan                04                    Ağustos 08                    Aralık               12

 

Yıl için ayrılan kutulara doğduğunuz yılın son iki rakamını yazınız. 1993 doğumlu bir aday, yıl için ayrılan kutulara 93 yazacaktır. Doğum tarihinizin son iki rakamını ilgili kutulara yazdıktan sonra her kutunun altındaki sütunla ilgili daireyi karalayarak kodlamayı unutmayınız.

 

 

6- İstek Sırasında Tercih Ettiğiniz Okulların Kodları

Sınavla öğrenci  alan okullar EK-1 No'lu listede sıralanmıştır. Bu okullardan tercihte bulunacak adaylar tercihlerini aday başvuru formunun ilgili bölümüne yazıp kodlayacaklardır.

Bu bölüm sınavla öğrenci alan özel okullardan (EK-1 No'lu listedeki) hangisine kaydolmak istediğinizi tercih sırasına göre belirtmeniz için hazırlanmıştır.

EK-1 No'lu listede sınava katılan özel okulların adları, kodları, yatılılık, kontenjan, yabancı dil, öğretim süresi, öğretim şekli gibi bilgiler yer almaktadır. Tercihlerinizi yaparken bu bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Aday velileri tercih yaparken;

Tespit ettiği okulları, en çok istediğini l. sırada olmak üzere tercih sırasına koymalı, sıraladığı okullardan en çok 10 okulu tercih formunda yazıp kodlamalıdır.

Hatalı kodlanan tercihler iptal edilecektir. Asil ve yedek listelerden yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

İsteğiniz sırasında tercih ettiğiniz okulları EK-1 No'lu listeden belirleyerek kodlayınız. Kız ve Erkek için ayrı kontenjan bildiren okulları kodlarken dikkat ediniz.

7- T.C. Kimlik Numaranız

Aday başvuru formundaki ?6. T.C. Kimlik Numaranız.? alanı, yeni nüfus cüzdanlarında bulunan T.C. Kimlik Numaranızı yazıp kodlamanız için düzenlenmiştir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası yoktur. T.C. Kimlik Numarası on bir rakamlı bir sayıdır. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısında yazılı olan harf ve rakamlar T.C. Kimlik Numarası değildir.

Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar, T.C. Kimlik Numaralarını bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerinden veya http://tckimlik.nvi.gov.tr  internet adresinden öğrenebileceklerdir.

T.C. Kimlik Numaranızı aday başvuru formundaki ?6. T.C. Kimlik Numaranız.? Alanına yazınız ve bu rakamları alttaki yuvarlakları doldurmak suretiyle kodlayınız. T.C. Kimlik Numarasını doğru kodlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar bu bölümü boş bırakacaklardır.

8-  Adres Satırı

Adresinizi yazarak kodlamanız için kutucuklardan oluşan bir alan ayrılmıştır. Ayrılan bu yerlere her kutuya bir harf gelecek şekilde ve kelime arasına bir boşluk vererek yazışma adresinizi yazınız. Adresiniz, ayrılan alana sığmıyor ise anlamlı kısaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için ?M?, cadde için ?C?, sokak için ?S? yazmak yeterlidir. Numara doğru yazıldıktan sonra apartman adı yazmak gereksizdir. Bu alana semt, ilçe, il adı yazmayınız. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçiniz.

9- Semt/İlçe:

12 sütundan oluşan bu alana yazışma adresinizde bulunan semt/ilçe adını yazınız. Adresinizde semt veya ilçe adı kullanılmıyorsa yalnız il adı yeterli ise bu alanı boş bırakınız.

10- Adres İl Trafik Kodu:

Bu alana adresinizin il trafik kodunu yazarak kodlayınız.

11. Adres Posta Kodu:

Çeşitli yazı ve belgelerin zamanında ve hatasız bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla sürekli adresinize verilen posta kod numaranızı 119 nolu telefon servisinden, bulunduğunuz PTT şubesinden veya www.ptt.gov.tr internet adresinden öğrenerek bu alana yazınız ve kodlayınız.

 

5.3. KİMLİK KARTI BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI:

Başvuru belgesinin bu kısmı iki bölümden meydana gelmiştir. Bölümlerde istenilen bilgiler, nüfus cüzdanınıza uygun okunaklı bir şekilde mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

5.3.1. Kimlik Kartının Sınav Yürütme Kurulunda kalacak bölümü:

Bu bölüm tükenmez kalem veya dolmakalem ile okunaklı biçimde doldurulacaktır. Öğrencinin adresi ve telefon numarası gerektiğinde Sınav Yürütme Kurulunun öğrenci velisine kolayca ulaşabileceği şekilde seçilmelidir. Telefon numarası sabit bir telefona aitse alan kodu belirtilmelidir.

Öğrencinin okuduğu okul müdürlüğünce; öğrencinin o okulun 8. sınıf öğrencisi olduğu ve OKS'ye başvuru yapmış olduğunu gösterir bölüm mühürlenecektir. (Mühür kesinlikle okunaklı olmalıdır.)

Bu bölüm kayıt işlemleri sonuçlanana dek Sınav Yürütme Kurulunda saklanacaktır.

5.3.2. Kimlik kartının öğrenciye verilecek kısmı:

Aday başvuru formunu teslim alan özel okul müdürlüğü kimlik kartının öğrencide kalacak bölümünü ?ALINDI? kısmını onaylayarak, makasla işaretli yerden keserek öğrenciye teslim edecektir. Öğrencinin ikamet ettiği ilde başvuru formunu teslim edeceği sınavla öğrenci alan özel okul yoksa ?ALINDI? bölümü boş kalacak şekilde form Türkiye Özel Okullar Birliği Sınav Yürütme Kurulu  İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No: 284 Kat:5 Beyoğlu/İSTANBUL adresine gönderilecektir. Sınav Yürütme Kurulu adayın başvuru ve tercihlerini gösteren, Kimlik Kartının öğrencide kalacak bölümünü, onaylayarak adayın adresine yollayacaktır.