Öğrenciler; gelecekte yaşamlarını sürdürmek istedikleri mesleği ne kadar erken seçerlerse, o kadar başarılı olurlar. Bunun için adaylar, beş yıl sonra ne yapmak istediklerini düşünmelidir. Bunu yaparken, yeteneklerini göz ardı etmemelidirler.

Gelecekte ne yapmak istediğini, hedeflerini belirleyen öğrenci; hangi derse ne kadar önem vermesi gerektiğini bildiğinden kararsızlığa düşmez, vakit kaybetmez.

Öğrenciler; hedeflerine ulaşmak için öncelikli olarak planlı çalışmalıdır. Çünkü ders çalışma, plan ve program olmadan sürdürülemeyecek bir etkinliktir. Peki, planlı çalışmak neden bu kadar önemli? Plan yapmak öğrenciye neler kazandırır?

-Ders çalışma programını yapan öğrenci, hedefine ulaşmak için izleyeceği yolu bildiğinden ruhen (vicdanen) rahat ve huzurludur.

-Ders çalışma programını yapan öğrenci, hangi derse ne kadar çalışacağını bildiğinden panik yapmaz. Bir derse çalışırken, aklı diğer derse kaymaz.Dikkati dağılmaz.

-Ders çalışma programını yapan ve odasına asan öğrenci, sürekli hedeflerini  hatırlar ve hayatını disipline eder.

-Ders çalışma programı yapan öğrenci ‘Ne çalışacağım?’ diyerek kararsızlığa düşmez ve zaman kaybetmez.

Bu içerik alıntıdır.
Yazar: Ebru Kodak / Psikolojik Danışman, Eğitim
Kaynak: