B GRUBU KADROLAR İÇİNTERCİH ALINMASI

2006-KPSS/2 sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranabilecektir.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı basın yoluyla adaylara duyurulacaktır.

B   GRUBU  KADROLARAYERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Tercihlerin ÖSYM'ye internetle iletildiği tarihte sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayacaktır. Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar 2006-KPSS Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek puan dikkate alınacak ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya önceliktanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır.

Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, tercih kılavuzunda yazılı olan belgeler ve KPSS yerleştirme sonuç belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvuracaklardır.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.