Kuruluş

Anadolu Liseleri, 4 yıllık okullardır. Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi ve Kadıköy Anadolu lisesinin 1 yıl da hazırlığı vardır. Bu nedenle söz konusu okullar 5 yıllıktır.

Okulun amaçları

Öğrencilerin;
İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

Sınav ve kayıt- kabul

Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alınır.

Sınava girmek için İlköğretim okullarının sekizinci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim programları

Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Matematik ve Fen derslerinin öğretimi yabancı dille yapılır.

Mezunlar 

Okulun amaçlarında da belirtildiği gibi Anadolu Liseleri öğrencileri yüksek öğretim programlarına hazırlayan okullardır. Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır.