İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir.

Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR

AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel meslekî bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Servis Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Gıda Analizi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

AYAKKABI TEKNOLOJİSİ

Ayakkabı Teknolojisi sektöründe ayakkabı imalathaneleri, fabrikalar vb. kurum ve kuruluşların hizmet amacına uygun olarak tasarımı yapılan ayakkabı modelinin profil ve stampasının çıkarılarak ayakkabı haline getirilinceye kadar ki aşamalarından ve kalitesinden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sektörde tasarım ve üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışılabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

BİLGİSAYAR

Çağın gerektirdiği ve her alanda kullanıma giren bilgisayarın yapısını bilen, montaj düzeyinde bilgisayar üretimi yapabilen, hizmet ve üretim sektörlerinin sorunlarına bilgisayarlı çözümler getiren, eğitim ve destek hizmeti sağlayan, bilgisayar donanım-yazılım bütünlüğünü bilen, alanı ile ilgili yenilikleri takip eden kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

Kamu ve özel sektöre ait kurum ve iş yerlerindeki bürolarda gündelik faaliyetleri yerine getiren, sekreterya hizmetlerini koordine eden, iletişim akışını sağlayan ve bunu denetleyen, iletişimin farklı ortam, durum ve kişilerle nasıl kurulacağını belirleyen, iletişim ve bilgi teknolojisi konusunda gelişmeleri takip eden, sektörün istediği kalitede hizmet sunabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Yönetici Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Mali Sekreterlik dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait bürolarda sekreter olarak çalışabilirler.

CAM İŞLEMECİLİĞİ

Geleneksel Cam İşlemeciliği kültürümüz ile teknolojinin getirdiği imkanları, cam malzemenin üretimi ile süslemeciliği için sentez yaparak, uygulayabilen teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Cam İndirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, Vitray dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-12 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi-beceri kazanan, okulöncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı makine, araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki meslekî ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözümleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alandan teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler. Okulöncesi eğitimi kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.

ELEKTRONİK

Elektronik araçlar üreten işletmelerin çeşitli kısımlarında radyo alıcıları, vericileri, ses frekans tekniği, televizyon, mikrodalga, radar, endüstriyel elektronik, bilgisayar, tıp elektroniği vb. konularda çalışabilen teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, iş alanlarının elektronik ile ilgili bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendilerine ait elektronik bakım ve tamir atölyeleri kurabilirler.

EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ

El Sanatları ve Teknolojisi alanı, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayabilen, dallarla ilgili bilgisayar destekli teorik ve pratik bilgileri öğrenip, teknolojik gelişmelerle alanları arasındaki ilişkiyi kurabilen, geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatabilen, çağın ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayan ve üretebilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izleyen, yorumlayan ve uygulayan teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Dokuma, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, El İşlemeleri, Makina İşlemeleri dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

FOTOĞRAFÇILIK

Basın-yayın, tanıtım sektörü ve günlük yaşamın her alanında kullanılan fotoğrafı bilen, fotoğraf makinelerini ve gerekli malzemeleri kullanarak fotoğraf çekebilen karanlık oda ve laboratuvar makinelerini kullanarak banyo baskı işlemlerini yapabilen ve alanı ile ilgili yenilikleri takip ederek fotoğraf alanındaki dijital gelişmelere uyum sağlayabilen niteliklerde teknik eleman yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Basın Fotoğrafçılığı, Portre ve Özel Gün Fotoğrafçılığı, Tanıtım Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Laboratuvar Hizmetleri dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

GRAFİK TASARIM

Grafik Tasarım; ürüne dönüştürülmesi istenen bir işin, problem tanımından yada gereksiniminden başlayarak, tasarlama aşamalarında, teknolojinin olanaklarını kullanabilen, meslekî bilgi ve becerileri ile çağın gerektirdiği üretimi yapıp pazarlayabilen, kendi iş yerini kurabilen, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, iş yerinde ve çevresiyle uyum içerisinde çalışabilen nitelikli bireyleri yetiştiren alandır.

Bu alanın; Yardımcı Grafiker dalını başarı ile bitirerek, teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilirler, görsel medya, basın-yayın, bilgisayar teknolojileri, fotoğraf, sinema, film, multimedya, matbaacılık, grafik tasarım ve reklam ajansları ile tanıtım ve reklam sektöründe tasarım bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

İÇ MEKÂN TASARIMI

Alanındaki gelişmeleri takip ederek araştırabilen, problem çözebilen, çevreye duyarlı, girişimci, alanı ile ilgili araç gereçleri zamanında ve doğru olarak kullanabilen, görsel anlatım teknikleri ile insan ve mekan ilişkisini kurabilen ve iç mekanlara özgü tasarımlar yapabilen, projeler üretebilen, sunum yapabilen, müşteri ilişkileri kurabilen, satış sonrası hizmetleri yürütebilen teknik elemanları yetiştiren bir alandır.

Bu alanın İç Mekan Düzenleme, Mobilya Teknik Ressamı, Montaj-Kontrol, Müşteri Temsilcisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, mimarlık bürolarında, mobilya üretimi yapan sektörde, iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik olarak çalışabilir veya iş yeri açabilir.

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

Gelişen kuyumculuk sektörünün tasarımı ve üretim boyutunda yer alacak, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayan teknik elemanları yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Takı Tasarımı ve Takı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Sürekli gelişen ve değişen günümüzde organizasyon hizmetleri alanı; bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile organizasyon sektöründeki mesleklere ilişkin özel meslekî bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; çağdaş teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmet sunabilen, organizasyon tekniğine uygun ve yaratıcı üretim yapan ve kaliteden sorumlu teknik elemanları yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Fuar Elemanı, Mekan Düzenleme Elemanı ve Organizasyon Elemanı dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

RESİM

Görsel sanatların önemli alanlarından biri olan resim disiplinli bir gözlemle, yaratıcılığın temeli olan sezgi yoluyla araştırıcı, yaratıcı ve yapıcı güçleri geliştirmeyi, nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerisi kazanmış, kendisini ve içinde yaşadığı dünya ile  ilişkilerini anlatabilen, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli sanat kültürünü kazanmış yenilikleri ve gelişmeleri izleyebilen, teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, edindikleri sanat birikimleri ile sanatsal çabalarını serbest olarak sürdürebilir veya ilgili atölye ve iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

RESTORASYON

Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişimlerin analizini yapabilen, eserlerin yapıldığı devrin üslup, renk ve desen özelliğine göre restorasyonunu yapabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde eski eserlerin onarımı, bakımı ile ilgili bölümlerde teknik elaman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ

Turizm olayı ile ortaya çıkan, değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, özgün çözümler arayan, alanı ile ilgili araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen ve turizm alanı içinde seyahat acentelerinde hizmet üreten elemanları yetiştiren alandır.

Bu alanın Rezervasyon, Operasyon dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Turizm sektörünün seyahat acentesi bürolarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

SERAMİK

Seramik sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Seramik Laborantı, Seramik Şekillendirici, Dekorcu, Modelci-Kalıpçı, Çini İşlemecisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler,  sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler.

SÜS BİTKİLERİ ALANI

Süs bitkileri sektöründe yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, peyzaj, çiçekçilik, seracılık, kesme çiçekçilik, iç mekan ve dış mekan bitkileri, çiçek yetiştiriciliği, çiçek düzenleme ve bahçıvanlık ile ilgili üretim ve düzenleme birimlerine nitelikli eleman yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği, Çiçekçilik Hizmetleri, İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği, Peyzaj Bahçıvanlığı dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilirler, çiçekçilik sektöründe çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

TEKSTİL

Tekstil sanayiinde çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak hammadde ürün tasarımı, hammaddeden iplik üretimi, yapılan iplikten dokuma ve örme yoluyla yüzey oluşturma, oluşturulan yüzeyin terbiye işlemleri, ürünlerin kalite kontrolünün yapılması için tekstil alanının üretim birimlerine teknik elemanları yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Dokuma, İplik, Terbiye, Örme, Kalite Kontrol, Tekstil Tasarım dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

TEKSTİL KONFEKSİYON

Tekstil Konfeksiyon sanayiinde, çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak, bayan, erkek ve çocuk giyimlerinin modelini geliştiren, kalıplarını hazırlayıp serileştirme yapabilen, iş akışı planı hazırlayabilen, iş ve zaman etüdüne dayalı çalışmayı bilen, kullanılan araçların bakımını ve basit onarımını yapabilen, iş yerinde çevresi ile uyumlu çalışabilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izlemeyi bilen, teknik eleman yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Çocuk Giysi Tasarım, Kadın Giysi Tasarım, Erkek Giysi Tasarım, Kalıp, Kesim, Kalite Kontrol (Üretim Deneticisi), Yuvarlak Örme Konfeksiyon, Düz Örme (Triko) Konfeksiyon, Dokuma Yüzey Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon, Ev Tekstil Konfeksiyon, Moda-Evi Butik (Kadın Terziliği), Erkek Terziliği, Çorap Örme dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Tekstil Konfeksiyon sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

YAT KAPTANLIĞI

Yat Kaptanlığı alanı, yat ve benzeri deniz araçlarında veya yat işletmeciliği yapan acentelerde çalışacak yabancı dil bilen, yatlarda güverte ve kamara hizmetlerini yürütme, müşterilere yiyecek ve içecek hazırlayarak servis yapma, yabancı konuklara Türk kültürünü ve bölgenin turizm özelliklerini tanıtma, tekne kullanma, denizde haberleşmeyi sağlama, deniz araçlarındaki makine ve cihazları kullanma, denizde tehlikelere karşı güvenlik önlemlerini alma ve kazalarda ilk yardım yapma ile ulusal ve uluslar arası deniz hukuku sözleşmelerinin gereklerini yerine getirme yeterliliklerine sahip kalifiye teknik eleman yetiştiren alandır.

Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yat ve benzeri deniz araçlarında gemi adamı olarak veya yat işletmeciliği yapan acentelerde teknik eleman olarak deniz turizmiyle ilgili kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

YAŞLI HİZMETLERİ

Değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yaralanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında, yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, beslenmeleri ile ilgili istenilen kalitede hizmet sunabilen, yaşlı kişilerin ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanı ile ilgili araç gereçleri yerinde, zamanında ve doğru kullanabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır.

Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.