Tarihçe: Bugünkü Özel Amerikan Robert Lisesi, iki okulun birleşmesinden oluşmuştur. Robert Kolej 24 Nisan 1863te ABD uyruklu Christopher Rhinelander Robert başkanlığında bir grup Amerikalı tarafından kurulmuş, New York eyaleti kanunlarına göre tüzel kişilik kazanmış ve Robert Kolej mütevelli heyeti tarafından Bebek'te (Bugünkü Boğaziçi Üniversitesi) kurulmuştur.

1971de Robert Kolej mütevelli heyeti, Robert Kolejin bulunduğu kampusu Türk hükümetine devretmiş, Robert Koleji öğrencileri de Arnavut köy Kız Koleji Kampusuna taşınarak orta dereceli iki okulun birleştirilmesiyle okulun karma bir okul haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Okula, kuruluşunda mali kaynak sağlayan kişinin adı verilmiştir. Özel Amerikan Robert Lisesi evci-daimi yatılı, gündüzlü karma eğitim yapan bir eğitim kuruluşudur.

Eğitim-Öğretim Durumu: 60ı yabancı olmak üzere 100 öğretmen bulunmaktadır. Öğretim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Öğretim Dili: Öğretim dili İngilizcedir; ikinci yabancı dil Almanca veya Fransızcadır.

Kütüphane: Yaklaşık 50 000 kitap bulunmaktadır. Bu kitapların 31.000'i yabancı yayındır.

Laboratuar, Atölyeler ve Tesisler: Yabancı dil laboratuar fen laboratuarı, 2 bilgisayar laboratuarı, müzik odası, resim atölye ve çok amaçlı salon bulunmaktadır. Okulun mevcut olan 8 binası bünyesinde

Çeşitli sportif faaliyetler için 2 kapalı ve açık spor alanları. 4 te­nis kortu. 2 futbol, basketbol, 2 voleybol sahası ve çok amaçlı salon ile sosyal kültürel faaliyetler için 500 kişilik tiyatro salonu mevcuttur Oku­lun ayrıca "Bizim tepe Sosyal Tesisleri" ile kız ve erkek öğrenciler için 100er kişi kapasiteli 2 adet yatakhanesi vardır.

Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler: Okulda mevcut olan eğit­sel kolların yürüttüğü sosyal ve kültürel çalışmalar yanında çeşitli sportif çalışmalara da yer verilmekte olup, bu çalışmalarla ilgili olarak ulus­lararası yarışmalar okullar arası kültürel ve sportif yarışmalar gibi etkin­liklere de katılım sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilen ve THIMUN olarak bilinen ve tüm dünya ülkelerinden 3.500 öğrencinin katıldığı toplantılara Türkiye'de 5 oklun yanı sıra Robert Kolejinden öğrenciler katılmaktadır. Ayrıca yapılan matematik Olimpiyatlarında çokça başarı kazanılmıştır. Türkiye?nin en büyük okul kütüphanesine sahip olan Robert Lisesi?nde 45,000 ciltlik bir kitap koleksiyonu ve zengin süreli yayınları da mevcuttur. Bu kütüphane de öğrencilerin kullanımına açıktır. Okul, Audio Visual Merkezi?yle, öğrencilere ders kitapları ve ansiklopedilerin görüntülü kayıtlarını sunmakta, araştırma ödevlerine yardımcı olmaktadır. Okulda, eğitsel kol çalışmalarının yanı sıra, fotoğrafçılık, film tarihi, kısa metrajlı film yapımı gibi öğrencilerin kendilerini başka alanlarda geliştirebileceği seçmeli dersler de mevcuttur. Robert Lisesi öğrencilerinin yaklaşık % 25?i okulun sağladığı mali destekten yararlanmaktadır. Öğrencinin başarı durumuna göre okul ve yatılılık ücretinin % 25, 50, 75 ya da tamamı okul tarafından karşılanmaktadır.

Okulun Uyguladığı Farklı Program: IB

Web Adresi: www.robcol.k12.tr

Tel.-Fax: (0212) 359 22 22 - (0212) 257 21 46

Adres: Kuruçeşme Cad No: 87 Arnavut köy / İstanbul