Tarihçe: 19. yüzyılın ortalarından itibaren sayıları giderek artan Alman tüccar, zanaatkâr, mühendislik ve elçilik mensupları çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamak üzere Mayıs 1868de 23 öğrenci ve 2 öğretmenle derse başladı. 1873te İstanbul?da ayrı ayrı eğitim veren iki Alman Okulu birleşti. Okulun planı, dönemin Alman okul planlarına uygun olarak dü­zenlenmişti. 1894 depreminde büyük hasar gören ve artan öğrencileri karşılayamayan bu bina Eylül 1897de Şahkulu Bostanı Sokağına taşın di Binaya 1901 de kız okulu ve öğretmen evleri için üç katlı, altı sınıflı bir bölüm eklendi. Başlangıçta İstanbul'daki Alman çocuklarının okul ihtiya­cını karşılamayı amaçlayan okul giderek Alman, İsviçreli ve Avusturyalı öğrenciler yanında 18 değişik ulustan öğrencilere de açıldı I Dünya Sa­vaşı sona ererken Alman Lisesi da kapatıldı Bina işgal kuvvetlerinin eli ne geçti Okul Kasım 1924te Nuru Ziya Sokağı'nda yeniden açıldı.

Eğitim-Öğretim Durumu: öğrenim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır 44'ü yabancı olmak üzere. 74 öğretmen bulunmaktadır

Öğretim Dili: öğretim dili Almanca, zorunlu olarak İngilizcenin ya­nında seçmeli olarak Fransızca okutulmaktadır

Kütüphane: Yaklaşık 6.000 kitap bulunmaktadır. Ayrıca 3.950 ki­tap dışı belge ve 41 sureti yayın bulunmaktadır

Laboratuar, Atölyeler ve Tesisler: 35 er kişilik 2 fizik, 2 kimya, biyoloji. 36 şar kişilik (fen bilgisi ve yabancı dil ile 31 bilgisayarın bulun­duğu 30 kişilik bilgisayar laboratuarı vardır. 30 ar kişilik 2 müzik salo­nu ve 35 kişilik resim atölyesi bulunmaktadır Her türlü kültürel ve sportif etkinliğin yapıldığı iki kapalı spor salonu, açık hava spor alanları ile sosyal, kültürel faaliyetler için 120 kişilik bir konferans salonu bulun­maktadır.

Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler: Okulda her alanda, her türlü faaliyetler başarılı bir şekilde yürütülmekte olup, çeşitli yarışma­lar ve etkinliklere katılım sağlanmaktadır Okulda klasik müzik eğitimi, yaylı ve nefesli sazlar eğitimi verilmektedir.

Okulun Uyguladığı Farklı Program: ABİTUR Bunun dışında ge­niş burs imkanı bulunan okuldan mezun olanlar Almanya veya Avusturya'daki üniversitelere sınavsız, diğer ülke üniversitelerine sınavla kabul edilmektedirler.

Web Adresi: wwwds-ıstanbul.de (yabancı dilde)

Tel.-Fax: (0212) 293 44 16 - (0212) 252 22 10

Adres: Şahkulu Bostanı Sokak No: 20 Beyoğlu / İstanbul