Adayların OKS sorularına vermiş olduğu cevaplar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek  bu kılavuzda yer alan özel okullara girmek için ayrıca başvuruda bulanan adaylara ait sonuçlar Sınav Yürütme Kuruluna gönderilecektir. Sınav Yürütme Kurulunca bu kılavuzda yer alan özel okullara girmek isteyen adayların sınav sonuçları, Anadolu Liseleri için uygulanan hesaplama tekniği kullanılarak kendi aralarında değerlendirilecek ve adayların merkezi yerleştirmesi yapılacaktır. Ancak bu yıl OKS puanına eklenecek olan ilköğretim başarı puanı, Özel Okullar için yapılacak puan hesaplamasına ilave edilmeyecektir.  

Merkezi yerleştirme sırasında Toplam Ağırlıklı Standart Puanların eşit olması halinde Türkçe Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması halinde Matematik Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması halinde Fen Bilgisi Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması halinde Sosyal Bilgiler Ağırlıklı Standart puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması halinde tercih edilen okulu daha öncelikli tercih eden adaya; tercih edilen okul sırasının da aynı öncelikli olması halinde yaşı küçük olan adaya yerleştirmede öncelik verilecektir. Sınav genel başarı sıralamasında da tercih önceliği dışındaki esaslar geçerli olacaktır.