2006-KPSS/2 Aday Bilgi Formu, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, sınav merkezleri ve iletişim bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu bilgileri Aday Bilgi Formuna doğru ve eksiksiz yazmak adayın sorumluluğundadır.

T.C. KİMLİK NUMARASI

Nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği'nden veya http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını öğrenebileceklerdir.

Uyruğu T.C. olmayan adaylar başvuru merkezinde Kılavuzu alırken yabancı uyruklu olduklarını söyleyecekler ve kendilerine yetkililerce T.C. Kimlik Numarası yerine geçecek 11 basamaklı bir numara verilecektir. Bu adaylar bankada ve bundan sonraki başvurularda bu numarayı kullanacaklardır.

SINAV MERKEZLERI

2006-KPSS/2'nin yapılacağı sınav merkezleri ve kodları, "2006-KPSS/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI" listesinde gösterilmiştir. Bu listede görüldüğü gibi, büyüklüğü ve ulaşım güçlükleri nedeniyle İstanbul ili beş ayrı sınav bölgesine ayrılmış durumdadır. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik kodudur. İl merkezinde yapılacak sınavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiştir.

Sınava gireceğiniz kenti bildirmek için Aday Bilgi Formunda "14. SINAV MERKEZLERİ" alanını bulunuz. Bu alanda "1. TERCİH" ve "2. TERCİH"

başlıklarını taşıyan iki yer bulunmaktadır. Bu yerlere, sınava girmek istediğiniz sınav merkezlerinin adlarını ve kodlarını istek sıranıza göre yazınız. İkinci tercihin işlem görebilmesi için birinci tercihte gösterilen merkezden farklı bir merkez olması gerekmektedir.

ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınava gireceğiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sınava girmek istediği merkezlerin kodlarını yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar.

Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih ettiğiniz sınav merkezlerinin kodlarının doğru yazıldığını kontrol ediniz.

MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE

Önlisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan adaylar, üniversitelerinin kodunu Tablo-2'den bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklardır. Ortaöğretim mezunları bu alanı boş bırakacaklardır.

MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMI VEYA ORTAÖ?RETİM ALANI

Adaylar, sınava ortaöğretim düzeyinde giriyorlarsa mezun oldukları/olacakları ortaöğretim alanının kodunu Tablo-3A'dan, sınava önlisans düzeyinde giriyorlarsa mezun oldukları/olacakları önlisans programının kodunu Tablo-3B'den bulacaklar ve bu programın/alanın kodunu ilgili alana yazacaklardır.

MEZUNİYET TARİHİ

Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana Aday Bilgi Formunun 12. alanında yazmış oldukları önlisans programından veya ortaöğretim alanından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.