ACİL DURUMLAR

Sınıf:

10.sınıf

Süre:

40 dk.

Yeterlik Alanı:

Güvenli Hayat 

Kazanım:

Acil durumlarda nasıl davranacağını açıklar.

Araç-Gereç:

 

 

SÜREÇ

         [Bu etkinlik ile ilgili olarak bir önceki hafta aşağıdaki acil durumlar kâğıtlara yazılır ve acil durumların yazıldığı kâğıtlardan öğrencilerin birer adet çekmeleri istenir. Sınıf kalabalık ise bazı acil durumlar birden çok yazılır. Öğrencilerden çektikleri bu acil durumla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini araştırmaları ve yazılı olarak getirmeleri istenir.]

Acil Durumlar

Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması

Sıcak çarpması

Hayvan ısırma ve sokmaları

Trafik kazası

Kimyasal maddelerle temas

Zehirlenme

Kırık-çıkık ve burkulma

Boğulma

Solunum yolu tıkanması

Deprem

Yaralanma ve kanama

Yangın

Kan şekeri düşmesi

Yanık

Elektrik çarpması

Sel

Nöbet ve havale

Çığ vb.

 

1. Öğrencilerden bu etkinliğe yönelik yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıfa sunmaları istenir.

2. Varsa yukarıdaki acil durumlar dışında örnekler vermeleri istenir.

3. Sunumların ardından gönüllü öğrencilerden varsa bu durumlarla ilgili yaşantılarını paylaşmaları istenir.

4. Son olarak öğrencilerden bir acil durum panosu oluşturmaları ve hazırladıkları bilgileri bu panoya yerleştirmeleri istenir.

5. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.

6. Acil durumlarda nasıl davranılacağını bilmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.