Y-ÖSS puanları hesaplanırken ÖSS puanlarına katılacak AOBP'lerin çarpılacağı katsayılar Tablo 2A'da gösterilmiştir. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olanlara verilecek olan ek puanların hesaplanmasında kullanılacak AOBP'ler ve bu puanların çarpılacağı katsayılar Tablo 2B'de gösterilmiştir. Bu tablolarda görüldüğü gibi adaylar kendi alanlarında bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP'leri 0,8 katsayısıyla çarpılacaktır. Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olanların AOBP'leri, alanlarında bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ayrıca 0,24 ile çarpılarak Y-ÖSS puanlarına eklenecektir. Adaylar alanları dışında bir programa yerleştirilirken AOBP'leri 0,3 katsayısıyla çarpılacaktır.
Adayların, okul türü ve alanlarına göre AOBP'lerin hangi yükseköğretim programlarına yerleştirilirken 0,8 ve ayrıca 0,24 ile çarpılarak Y-ÖSS puanlarına katılacağı Tablo-6'da yer almaktadır.