AOBP'lerin yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanlarına katkısı, adayların bir önceki yılda bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olup olmamalarına göre farklı olacaktır.
2008-ÖSS sonucuna göre, kontenjansız açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle (Ek Yerleştirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanmış adaylar, kayıt yaptırmamış veya kayıtlarını sildirmiş olsalar bile, 2009-ÖSS'ye girdikleri takdirde AOBP'leri, kendi alanında bir programa yerleştirilirken 0,4, alanı dışındaki bir programa yerleştirilirken 0,15 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleştirilirken ayrıca 0,12 katsayısıyla çarpılacaktır. 2008-ÖSYS'de kontenjanı bulunan açıköğretim programlarına yerleştirilen adayların,
2009-ÖSYS'de AOBP'lerinin çarpılacağı katsayılar da yukarıda açıklanan şekilde olacaktır.
2008-ÖSS'ye girmiş ve 2008-Y-ÖSS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylardan, 2007-2008 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıtlarını yaptıramayanlardan durumlarını resmi bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiş olanlar, 2008-ÖSYS'de yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.
2008-Y-ÖSS puanına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2009 ÖSYS'de sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilirken bu adayların OBP'lerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
2008-ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2009 ÖSYS'de AOBP'lerine uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
2009-Y-ÖSS puanına göre yerleştirilecek adaylar 2010-ÖSYS'de sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'lerinde bir değişiklik yapılmayacaktır.
2009-ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilecek adayların 2010-ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde OBP'lerinde, Y-ÖSS puanı ile yerleştirilmelerinde AOBP'lerinin katsayılarında bir değişiklik yapılmayacaktır.